Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Ministr Čunek se účastní setkání ...

Ministr Čunek se účastní setkání ministrů EU v Marseille

16.01.2009: Ve dnech 24. - 26. listopadu 2008 probíhá v Marseille neformální setkání ministr ů EU odpovědných za bydlení, rozvoj měst a politiku soudržnosti. Českou delegaci vede 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Do aktualizovaného programu byl zařazen nový bod, a to prezentace evropské komisařky Danuty Hübner obsahující návrhy Evropské komise reagující na finanční krizi.

Setkání má na programu čtyři základní okruhy témat:

  • politika bydlení
  • udržitelný rozvoj měst
  • územní soudržnost
  • reakce EU na finanční krizi v oblasti politiky soudržnosti

Jiří Čunek, jehož ministerstvo připravuje podobné setkání v průběhu předsednictví ČR v radě EU (22. - 24. dubna 2008 v Mariánských Lázních),  přednesl jeden z hlavních projevů na téma „Dopad Evropských politik na národní politiku  dostupnosti bydlení".

Zásadní byla diskuse o změně pravidel Evropské komise pro možnost čerpání peněz ze strukturálních fondů včetně podpory bydlení. Důležitým bodem jednání byla následná diskuse o nutnosti odstranění bariér pro poskytování dotací na bydlení z národních zdrojů, aniž by to kolidovalo s evropským právem (pravidlo de minimis).

„V České republice se podařilo nastartovat skutečně masivní opravy a zateplování  panelových bytových domů, které v naší zemi představují téměř třetinu celkového bytového fondu, pomocí programu Panel. Považuji tento program za jeden z nejdůležitějších, protože napomáhá hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností," uvedl ministr Čunek.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro příští rok dva nové programy. První má charakter investiční dotace na výstavbu nových nájemních bytů s omezenou velikostí i nájemným. Druhý připravovaný program  bude složit k částečným kompenzacím za nájem již existujících bytů.

Setkání navazuje na tradici každoročního setkávání ministrů z počátku 90. let, která byla přerušena v roce 2006. Toto setkání v Marseille je po třech letech obnovení této tradice.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/

Složka multimedií