Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Ministr Čunek jednal s britským Výborem ...

Ministr Čunek jednal s britským Výborem pro EU o nadcházejícím předsednictví

16.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek včera jednal s Výborem pro Evropskou unii Dolní sněmovny britského parlamentu o nadcházejícím českém předsednictví. Hlavními tématy setkání byly priority MMR pro nadcházející předsednictví v Radě EU, souhrn čerpání ze strukturálních fondů a dopad světové krize na českou ekonomiku.

Členy britské delegace zajímal postoj ČR k nadcházejícímu předsednictví, zejména pak očekávaný výsledek šestiměsíčního působení Čechů jako leaderů Evropské unie. „Naším tématem je kohezní politika a územní soudržnost, které považujeme za neoddělitelné. Cílem je udržet rozvoj venkova spolu s celou krajinou při zachování jejich identity," uvedl ministr Jiří Čunek.

Na dotaz předsedy výboru Michaela Connartyho směřující na čerpání strukturálních fondů ministr Čunek uvedl: „Máme za sebou téměř ukončené období 2004 - 2006, na které jsme měli k dispozici 1,67 mld. EUR. Nejúspěšnějším programem byl Společný regionální operační program určený pro města i venkovská sídla. Byl využit nejvíce na zlepšení životního prostředí formou výstavby čistíren odpadních vod, kanalizací a dalších projektů. Předpoklad pro toto období je, že do jeho ukončení vyčerpáme 90 % prostředků."

Ministr dále shrnul údaje pro období 2007 - 2013, ve kterém je pro ČR alokováno 26 mld. EUR. Čerpání těchto financí zajišťuje 24 operačních programů, ze kterých Jiří Čunek vyzdvihl Operační program přeshraniční spolupráce. „Peníze pro příhraniční oblasti pomohou vrátit život do krajů, které byly nejvíce postiženy minulým režimem," uvedl k tomuto programu ministr.

Vzhledem k probíhající světové hospodářské krizi členy výboru zajímalo, jak se tento stav odrazí ve vývoji české ekonomiky v příštím roce. „Nezastírám, že nás krize zastihla paradoxně v příznivé době. Díky finančním prostředkům z EU můžeme hodně investovat, a to je přímá obrana proti krizi," dodal ministr Čunek.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/