Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Ministr Čunek a předseda Výboru regionů ...

Ministr Čunek a předseda Výboru regionů Van den Brande hovořili o politice evropské soudržnosti

20.01.2009: Předseda Výboru regionů (VR) Luc Van den Brande a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek včera hovořili o společných prioritách pro nadcházející české předsednictví EU, které začne 1. ledna 2009.

Jiří Čunek zdůraznil, že Zelená kniha o územní soudržnosti, kterou Komise přijala toto pondělí, bude pro české předsednictví z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj klíčovou prioritou. „Zaměříme své úsilí na to, aby se dosáhlo pokroku v otázkách, o nichž zelená kniha pojednává. Našimi hlavními prioritami je hospodářské posílení vnitřních periferií regionů, zlepšení spolupráce pohraničních oblastí, rozvíjení integrovaného přístupu k regionálnímu plánování, prosazování polycentrické sítě sídel, podpora rozvoje venkova a dopravní a telekomunikační infrastruktury," prohlásil ministr Čunek.

Van den Brande a Čunek se shodli na potřebě pokračovat v silné evropské politice soudržnosti, která podporuje všechny evropské regiony a zvláštní pozornost věnuje těm nejméně rozvinutým. Ministr zdůraznil, že z pohledu České republiky by jakékoli snížení fondů určených na politiku soudržnosti poškodilo základní zásady této politiky a ohrozilo světovou konkurenceschopnost EU.

Van den Brande uvedl, že Výbor regionů bude plně podporovat české předsednictví EU v plnění jeho úkolu, jímž je dosáhnout pokroku v procesu dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, dalším rozvoji evropské politiky soudržnosti a aktivní zapojení občanů do voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009. Na znamení této podpory bude VR dne 6. března 2009 v Praze pořádat Evropský summit regionů a měst, jenž bude zřetelným projevem Evropy blízké lidem.

Ministr Čunek, jenž bude v lednu 2009 předsedat Radě ministrů EU pro regionální záležitosti, vyzval předsedu, aby prezentoval názory VR na regionální politiku a na Zelenou knihu o územní soudržnosti na neformální schůzce Rady, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2009 v Mariánských Lázních.

Navštivte internetové stránky Výboru regionů    

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/