Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > MMR zahajuje systém vzdělávání zaměstnanců

MMR zahajuje systém vzdělávání zaměstnanců

20.01.2009: Na svém prvním jednání se 30. června 2008 sešla Pracovní skupina Vzdělávání pro Národní strategický referenční rámec (NSRR). Nejdůležitějším bodem programu byla prezentace zavedení systému vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílí na realizaci NSRR v období 2007-2013.

Systém vzdělávání předpokládá udělování akreditací prostřednictvím Akreditační komise MMR vzdělávacích programů, výukových materiálů a lektorů, kteří se budou podílet na vzdělávání zaměstnanců zastávajících určené typové pozice.

Cílem Pracovní skupiny je zajistit dostatek vyškolených pracovníků řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů jednotlivých operačních programů pro období 2007-2013. Celý systém vzdělávání bude hrazen z prostředků operačního programu Technická pomoc.

V pracovní skupině jsou zástupci řídicích orgánů tématických a regionálních operačních programů, zástupci ministerstva financí, ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj. Další jednání skupiny se bude konat v první polovině srpna letošního roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/