Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > MMR vypíše zakázku na nový monitorovací ...

MMR vypíše zakázku na nový monitorovací systém

20.01.2009: Sledování realizace programu a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie - to je úkol, který plní Monitorovací systém strukturálních fondů. Stávající systém byl Ministerstvem pro místní rozvoj pořízen už v roce 2001. Sloužil k monitorování programů a projektů v programovacím období Evropské unie 2004 - 2006. Stejné použití bylo plánováno i pro současné programovací období Evropské unie v letech 2007 - 2013.

Dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 1. března 2004 byl však tento informační systém pořízen v rozporu s tehdy platným zákonem o zadávání veřejných zakázek (č. 199/1994 Sb.). Ministerstvu pro místní rozvoj tak byla v důsledku tohoto nálezu udělena pokuta. Rozhodnutí ÚOHS mělo však ještě jeden a to mnohem závažnější důsledek - takto pořízený informační systém nebylo možné financovat z dotací Evropské unie (jedná se o tzv. neuznatelné náklady).

Ve snaze vyřešit tuto závažnou situaci a v návaznosti na úkol daný Usnesením vlády ČR č. 1008, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj zmocněno vypsat nové výběrové řízení na monitorovací systém, bylo rozhodnuto vypsat v příštím roce veřejnou zakázku na pořízení nového systému. Nový monitorovací systém by měl v sobě zahrnovat nejen datovou strukturu současného monitorovacího systému, ale především by jeho funkce měly odpovídat rapidnímu pokroku informačních a komunikačních technologií. Výběr a realizace nového monitorovacího systému bude realizováno tak, aby mohl být kompletně financován ze strukturálních fondů Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/