Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > MMR bude během předsednictví EU hledat ...

MMR bude během předsednictví EU hledat podobu budoucí kohezní politiky

16.01.2009: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj seznámil delegaci Evropského parlamentu s plány ministerstva v oblasti kohezní politiky EU.

Jiří Čunek se dnes setkal s delegací Evropského parlamentu - politické frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - vedenou Grahamem Watsonem z Velké Británie. Předmětem jednání byla kohezní politika EU - finančně nejvýznamnější politika EU -  jejímž hlavním nástrojem je finanční podpora z evropských fondů zacílená na harmonický rozvoj evropských regionů. Jiří Čunek seznámil delegaci s charakterem osídlení České republiky, které je typické velkým počtem menších sídel. „Na rozdíl od většiny velkých států, kde póly růstu stimulující hospodářský rozvoj jsou statisícová až milionová města, v České republice jsou takovými ekonomickými centry i desetitisícová města poskytující práci a služby i mnoha okolním sídlům venkovského charakteru," zdůraznil ministr. To je také důvodem, proč má ministerstvo jako jednu z priorit část programu z tzv. Územní agendy EU právě oblast vztahů „město - venkov".

Poslanec Jean Marie Beaupy z Francie, předseda Pracovní skupiny pro bydlení a rozvoj měst, se zajímal o plány Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti evropských debat o budoucí podobě kohezní politiky pro období po roce 2013, která by podle něj měla více zdůrazňovat odpovědnost místní veřejné samosprávy. Tuto myšlenku podpořil i vedoucí delegace Graham Watson, který zdůraznil, že předávání zkušeností a úspěšných projektů mezi jednotlivými samosprávami napříč Evropou je jednou z přidaných hodnot evropské úrovně kohezní politiky, která musí zahrnovat i aktivity nevládní a soukromé sféry. Ministr Čunek s těmito zásadami vyslovil souhlas a uvedl řadu konkrétních příkladů, jak jsou v České republice realizovány kroky spočívající v zapojení občanské veřejnosti do integrovaných plánů rozvoje měst i jak jím řízený resort pro místní rozvoj finančně podporuje řadu nestátních neziskových organizací působících v oblasti rozvoje města bydlení. Informoval také o šíři budoucího jednání vedeného ministerstvem v období předsednictví ČR v Radě EU, které nebude zužováno jen na geografické aspekty jednotlivých typů území, ale které bude klást důraz především na integrované chápání rozvoje území jako celku.

Na závěr setkání s poslanci Evropského parlamentu je ministr Čunek informoval o jednání neformální Rady EU v dubnu příštího roku v Mariánských Lázních, kde budou ministři zemí EU projednávat řadu koncepčních otázek budoucích cílů podpory z evropských fondů a přijmou některé společné zásady jako východiska pro další vývoj jednání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/

Složka multimedií