Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Lhůta pro čerpání z fondů EU (2004-2006) ...

Lhůta pro čerpání z fondů EU (2004-2006) prodloužena o půl roku

16.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje do konce roku využít nabídku EK na prodloužení možnosti proplácení výdajů z operačních programů 2004-2006 o šest měsíců.

V následujících dnech projednají řídící orgány OP, zda prodloužení potřebují. MMR jako koordinátor následně podá žádost souhrnně za všechny operační programy. Výjimku, která umožní čerpat z evropských fondů za minulé programové období i v prvním pololetí 2009, nabídla Evropská komise členským státům 3. prosince 2008. Podle původních pravidel byl 31. prosinec 2008 konečných termínem pro uhrazení veškerých výdajů projektů „starého" programového období.

„Předpokládáme, že ke konci letošního roku zůstane z alokace na roky 2004-2006  nevyčerpáno pouze několik procent. Tato částka dosahující výše cca 800 milionů korun může být nižší díky nabídnuté výjimce. Většina českých operačních programů z minulého programového období se k žádosti o posun konečného data připojila. Převážně je využijí na dokončení administrativního zpracování projektů, ale teoreticky je možné i přijímání nových žádostí o podporu," uvedl ředitel Odboru publicity evropských fondů Petr Břinčil.

Tento krok nevyžaduje žádnou změnu legislativy, protože posunutí termínu umožňuje čl. 30(2) a 14(2) nařízení Rady EU č. 1260/1999.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/