Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Konečný termín pro podání Integrovaných ...

Konečný termín pro podání Integrovaných plánů rozvoje měst

16.01.2009: Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma nebo více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho nebo více operačních programů.

IPRM mohou zpracovávat města nad 20 tisíc obyvatel (mimo hl. města Prahy) a týkají se zejména revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů.

Se stavem přípravy IPRM v Integrovaném operačním programu ve městech  Přerově a Olomouci se na své cestě po Olomouckém kraji seznámí v pondělí 15. prosince 1. náměstek ministra pro místní rozvoj  Milan Půček. V Přerově se zaměří na zónu s významnější koncentrací romské populace, pro které město připravuje pilotní projekt, v Olomouci pak na revitalizaci panelových sídlišť.

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena v srpnu a končí 31. prosince 2008. Zatím IPRM připravuje 44 měst ze 62.

Formuláře žádostí včetně povinných příloh ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi společně s jedním CD je potřeba odevzdat nejpozději 31. prosince, a to na regionální pracoviště MMR. Jejich seznam včetně kontaktů je umístěn na stránkách MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/