Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Jiří Čunek reagoval na návrhy Evropské ...

Jiří Čunek reagoval na návrhy Evropské komise na řešení finanční krize

16.01.2009: V souvislosti s aktuálním děním na evropské scéně navrhuje Evropská komise ozdravné kroky pro ekonomiku v oblasti agendy politiky soudržnosti. Dnes je představila na konferenci ministrů EU zodpovědných za regionální rozvoj v Marseille evropská komisařka zodpovědná za regionální politiku Danuta Hübner.

Komisařka Hübnerová předložila konkrétní návrh několika novelizací v celkem čtyřech oblastech  Nařízení č. 1083/2006 o obecných ustanoveních  o Evropském fondu pro regionální rozvoj:

  • zvýšení zálohových plateb - navýšení v roce 2009 o 6,3 mld. EUR v celé EU
  • výkazy výdajů - umožnění průběžných plateb na velké projekty (v ČR je takových projektů téměř 150)
  • finanční inženýring - zjednodušení smluv s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) - smlouvy uzavírané s těmito institucemi nebudou podléhat režimu zadávání veřejných zakázek
  • povolení způsobilosti výdajů i pro Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

 

Účelem všech těchto úprav má být zrychlené čerpání prostředků programů strukturálních fondů. Další úpravy stávajících nařízení připravuje Evropská komise ke zveřejnění v průběhu příštího týdne. Očekává se, že tyto změny se budou týkat zejména energetických úspor a obnovitelné energie v oblasti bydlení.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, který vede na jednáních českou delegaci, na tyto návrhy reagoval: „Oceňuji pohotovou reakci Evropské komise a vítám proto iniciativu prezentovanou paní komisařkou. Já i moji spolupracovníci jsme připraveni během nastávajícího předsednictví Česka rychle a pružně jednat tak, aby vznesené náměty mohly být projednány v co nejkratším čase. Rovněž jsme připraveni pracovat s Komisí na zjednodušení samotného implementačního systému."

Ministr Čunek dále připomněl, že je nezbytně nutné mít na zřeteli omezený čas na projednání jakýchkoli dokumentů ve spolurozhodovací proceduře s Evropským parlamentem; to v praxi znamená nejpozději do konce února 2009.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/