Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Horská služba je na nadcházející sezónu ...

Horská služba je na nadcházející sezónu připravena

16.01.2009: Tak jako v uplynulých letech, i letos představuje horská služba  novinky na nadcházející zimní sezónu. Prioritou HS bude samozřejmě poskytování kvalitní a rychlé pomoci. Služba se rovněž zaměřila na oblast prevence, která je dlouhodobě ze strany laické veřejnosti opomíjena.

Ve všech horských oblastech je zajištěna nepřetržitá 24hodinová dispečerská služba. Jednotlivé pracovní obvody v horách jsou posíleny technikou a záchranáři tak, aby byly pokryty oblasti působení horské služby. V jednotlivých turistických centrech je pracovní doba upravena podle návštěvnosti, tzn. po dobu provozu základních přepravních zařízení bude zajištěna účinná dostupnost záchranářů. Prioritní úkol HS je zajištění volného terénu nedostupného pro zdravotní záchrannou službu. Pro zajištění činnosti je vedle vybavení HS využívána i letecká technika policie, armády a jednotlivých soukromých poskytovatelů letecké záchranné služby.

„Tyto činnosti jsou zabezpečeny finančními zdroji, které pro rok 2009 předpokládáme ve výši 143 milionů korun, z čehož 110 mil. korun poskytne ministerstvo pro místní rozvoj na hrazení provozních nákladů. Dalších 23 mil. korun představují investiční náklady a zbývajících 10 mil. korun vlastní příjmy," uvedl ministr Jiří Čunek.

V oblasti prevence byla díky spolupráci MMR a horské služby zpracována norma ČSN 018027 „Značení a zabezpečení v zimním středisku", definující pojmy jako např. sjezdová trať, okraj sjezdové tratě, volný lyžařský terén apod. Norma dále popisuje pravidla pro zajištění záchrany, základní povinnosti provozovatele a ostatních návštěvníků lyžařských areálů. Upravuje také chování na sjezdových tratích v souladu s pravidly mezinárodní lyžařské organizace FIS. Její účinnost předpokládáme od 1. 1. 2009.

Horská služba rovněž připravila „10 FIS pravidel", které formou hraných šotů na DVD popisují bezpečné chování na sjezdovkách (využití v televizi i pro přednáškovou činnost a výuku na školách).

Pro práci horské služby je důležitý i kvalitní vozový park, který byl letos obnoven 9 vozy Volkswagen Transporter, 11 sněžnými skútry, 7 terénními čtyřkolkami a 1 rolbou. Z prostředků horské služby se letos postavily nové záchranné stanice v Benecku v Krkonoších a v Prášilech na Šumavě, zrekonstruovala se stanice na Klínovci v Krušných horách a meteorologická stanice na Luční boudě v Krkonoších. Dále se opravily záchranné stanice Říčky (Orlické hory), Špičák (Šumava), Bouřňák (Krušné hory), Ovčárna (Jeseníky), Karlov (Jeseníky), Ještěd (Jizerské hory), Jizerka (Jizerské hory), Ramzová (Jeseníky) a Grůň (Beskydy).

Spolupráce  HS na projektu Bezpečné hory

Jedná se o rozsáhlý projekt, který veřejnosti přiblíží možné aktivity v horách. V současné době HS připravuje první část projektu, která je věnována sjezdovým tratím. Představuje lyžařské středisko, popis výbavy lyžaře, úskalí počasí na horách a jeho specifika. Dále volbu lyžařského terénu, chování na sjezdovkách a jejich okolí, případné nehody a zranění.

Horská služba připravuje i projekt „Počasí a horská služba", který poskytne informace o aktuálním stavu počasí a jeho detailní předpověď v horských oblastech. Na základě jednání s ČHMU o získávání dat a jejich zpracování bude v průběhu roku 2009 doplněn web horské služby o detailní přehled aktuálního stavu počasí, předpověď pro horské oblasti a samozřejmě doplnění meteorologických výstrah.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/