Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Ekonomická krize zatím nemá vliv na ...

Ekonomická krize zatím nemá vliv na chování zahraničních turistů

16.01.2009: Silná koruna ani současná ekonomická krize zatím příliš nezměnila zvyklosti zahraničních návštěvníků cestujících do České republiky. To je jedno z hlavních zjištění výzkumu, který pro ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje agentura STEM/MARK. Nejmarkantnějším rysem třetího čtvrtletí je nárůst nákupní turistiky Němců.

Z výsledků výzkumu za 1. až 3. čtvrtletí 2008 vyplývá, že nejvíce zahraničních turistů k nám přijelo z Německa (20 %), Velké Británie (15 %) a Rakouska (10 %). Zatímco počet Britů a Němců klesá, roste zájem Rakušanů a Italů.  Důvody  návštěvy  České  republiky  se v průběhu sledovaného období (1. - 3. Q 2008) příliš nezměnily. Na prvním místě je rekreace, dovolená a poznávání (44 %), na druhém návštěva příbuzných a známých (21 %) a obchodní cesta (18 %).

Dlouhodobě se nemění ani způsob organizace cesty. Dvě třetiny zahraničních turistů (74 %) k nám přijíždí individuálně, 16 % na služební cestu a pouze 9 % přijede s cestovní kanceláří. Stabilitu vykazuje také volba ubytovacího zařízení. Nejčastěji je to hotel (66 %), dále ubytování u  příbuzných  a přátel (24 %), placené ubytování v soukromí (3 %) nebo kempy (2 %).

Důležité je také zjištění, kolik peněz návštěvníci za dovolenou utratí. Za sledované období (1. - 3. Q 2008) u nás turista utratil v průměru 2 181 Kč za jeden den. „Ačkoli jde ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 o 14% pokles, tuto změnu můžeme připsat na vrub kurzu koruny. Reálné náklady totiž zůstávají stejné," prohlásil k uvedeným číslům ministr Jiří Čunek.

V létě 2008 turisté nejvíce utráceli za stravování v restauracích, za zboží a ubytování. Z geografického hlediska se jednalo především o turisty z Ruska (5 140 Kč na osobu a den), Norska (4 994 Kč) a z USA (4 591 Kč). Pro srovnání, početně nejsilnější Němci zde utratí 2 411 Kč, Britové 3 548 Kč a Italové 3 117 Kč na osobu a den. Němci vedou žebříček nákupní turistiky. Mezi návštěvníky, kteří do ČR přijeli  na jednodenní nákup, je turistů z Německa celých 84 %.

Pozvolna se lepší hodnocení pobytu v České republice. I dosud nejkritičtější tranzitující návštěvníci, kteří Českem jen projíždějí, jsou nyní navzdory výtkám k infrastruktuře a stavu silnic spokojenější (14 % nespokojených letos oproti 23 % v roce 2007).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/