Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Danuta Hübnerová: Věřím, že ČR vyčerpá ...

Danuta Hübnerová: Věřím, že ČR vyčerpá 100 % prostředků z evropských fondů

20.01.2009: V rámci své pracovní cesty do Bruselu se ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek sešel na pracovním jednání s evropskou komisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübnerovou.

Hlavním bodem pracovního setkání byla aktuální situace v oblasti čerpání evropských dotací určených pro Českou republiku. Komisařka Hübnerová ocenila vysokou úroveň spolupráce při koordinaci finanční pomoci všech operačních programů mezi Evropskou komisí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Rovněž dobrá příprava jednotlivých programů a podmínky pro čerpání byly hodnoceny jako velmi dobré. Komisařka dále připomněla nutnost zaměřit se na velké projekty, kterých je v rámci všech operačních programů více než 150. Tyto projekty díky svému rozsahu podléhají kontrole Evropské komise. Hübnerová vyjádřila přesvědčení, že částka vyčleněná pro Česko v rámci všech operačních programů bude vyčerpána na 100 %.

Dalším tématem jednání bylo české předsednictví EU, zejména aktivity spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Jiří Čunek informoval komisařku o hlavních prioritách ČR, zejména s ohledem na politiku sociální, ekonomické a územní soudržnosti.

„Mojí ambicí je v rámci našeho předsednictví uzavřít debatu o tzv. Zelené knize územní soudržnosti. Tento dokument se stane základem budoucí politiky územní soudržnosti po roce 2013. Ministerstvo chce dále během předsednictví pokračovat v diskuzi na úrovni EU o tom, zda dosavadní cíle, strategie a priority odrážejí vývoj a potřeby Unie. Rovněž bude nutné do této politiky promítnou nové výzvy - globalizaci, nepříznivý demografický vývoj, energetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí," uvedl ministr Čunek.

Na závěr pracovní schůzky ministr pozval komisařku Hübnerovou na návštěvu českých regionů, které dosud nenavštívila. Komisařka přislíbila, že zbývající čtveřici regionů navštíví v průběhu předsednictví České republiky EU.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/