Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Česko se stalo předsedající zemí ...

Česko se stalo předsedající zemí operačního programu URBACT

16.01.2009: Na jednání Monitorovacího výboru evropského operačního  programu URBACT  v Paříži byla Česká republika zvolena předsedající zemí pro rok 2009. Šéfem výboru byl jednomyslně zvolen Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Monitorovací výbor OP URBACT se zpravidla schází třikrát ročně. Jedno zasedání hostí předsedající země a další se konají v Paříži, kde sídlí sekretariát OP URBACT. Cílem programu je podpora výměny zkušeností mezi evropskými městy a šíření znalostí o všech záležitostech souvisejících s udržitelným rozvojem měst. Úkolem programu je zlepšit efektivnost politik udržitelného integrovaného rozvoje měst v Evropě.

Do programu URBACT II budou zahrnuty následující okruhy:

  • řízení migrace a usnadnění sociální integrace
  • integrace marginalizované mládeže
  • vytváření zdravých obcí
  • integrované politiky městské dopravy
  • vytváření udržitelného a energeticky úsporného bytového fondu
  • dosažení udržitelného rozvoje měst
  • opětovné využití brownfieldů a skládek odpadu

 

Více informací na: http://www.strukturalni-fondy.cz/urbact

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/