Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Čerpání evropských peněz z minulého ...

Čerpání evropských peněz z minulého programovacího období se úspěšně daří

27.01.2009: Optimistickými čísly skončil uplynulý rok pro programy čerpající v letech 2004–2006 prostředky ze strukturálních fondů. Nejenže se všem pěti operačním programům (OP) a dvěma pražským jednotným programových dokumentům podařilo naplnit pravidlo n+2, které ukládá povinnost  vyčerpat finanční prostředky do dvou let od jejich přidělení, ale operační program SROP, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura navíc zvládly v předstihu vyčerpat i značnou částku dotací určených k vyplácení v roce 2008, což potvrzuje pozitivní trend nastolený v oblasti využívání strukturálních fondů v  průběhu roku 2007.

Ke konci prosince 2007 bylo díky úsilí pracovníků jednotlivých programů spadajících do tzv. Rámce podpory Společenství vyčerpáno z evropských fondů 7,648 miliard korun a dalších 374 milionů získaly z Bruselu iniciativy EQUAL a Interreg.

Jedním z mnoha tisíců projektů, které byly ze strukturálních fondů podpořeny je například výstavba informačního centra Soláň, na kterou jeho realizátoři získali díky Společnému regionálnímu operačnímu programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj částku 4,12 milionu korun. Stavba infocentra na vrchu Soláň, která byla pojata jako zvonice ve stylu valašské lidové architektury, získala Cenu hejtmana v soutěži Stavba roku 2006 Zlínského kraje a kromě informačního střediska poskytuje prostory i expozicím valašských výtvarných umělců a různým kulturním akcím spojených s regionem.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/

Složka multimedií