Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Zástupci MMR se v Praze setkali se ...

Zástupci MMR se v Praze setkali se starosty na Dni malých obcí

13.01.2009: Na pražském Dni malých obcí se dnes zástupci ministerstva pro místní rozvoj setkali se starosty malých českých obcí. Informovali je o nových možnostech, které se jejich obcím v následujícím roce nabízejí a věnovali se nejpalčivějším problémům, které mohou na malá města a vesnice dopadat.

Ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval náměstek ministra pro evropské záležitosti a finanční toky Daniel Toušek, který pohovořil o možnostech využití evropských fondů.

"Poznatky a zkušenosti s využíváním strukturálních fondů v období 2004 - 2006 ukazují, že nejdůležitějším aspektem projektu je jeho udržitelnost, tedy závazky plynoucí pro příjemce podpory např. formou vytvoření a obsazení nových pracovních míst na stanovenou dobu 3 let. S ohledem na tyto budoucí závazky, přínosy a dopady by měly obce pečlivě zvážit, které projekty skutečně potřebují a které vytvářejí podmínky pro zlepšení života v malých obcích," zdůraznil ve svém příspěvku náměstek Toušek.

Na setkání dále vystoupil ředitel odboru územního plánování Martin Tunka, který se věnoval přínosu nového stavebního zákona a jeho plánované nevele a posléze ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner, který promluvil o nástrojích státní podpory bydlení.

Na dnešním Dni malých obcí vystoupili kromě zástupců ministerstva pro místní rozvoj také reprezentanti ministerstva zemědělství, ministerstva financí, ministerstva vnitra, ministerstva životního prostřední a ministerstva průmyslu a obchodu.

Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelními představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádáno 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov).

Pořadatelem Dne malých obcí jsou Komora obcí SMO ČR, Spolek pro obnovu venkova, časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o. a sdružení Český zavináč. Druhý Den malých obcí letošního podzimu se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2007 ve Vyškově na adrese Dědická 29a, Posádkový dům Armády, začátek v 9.00 hod.

Další informace o akci najdete na internetové adrese www.triada.cz    .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Složka multimedií