Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Zástupci ČR na listopadovém shromáždění ...

Zástupci ČR na listopadovém shromáždění UNWTO

13.01.2009: Na listopadovém XVII. Valném shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) v Kolumbii byla Česká republika zvolena do Výboru pro statistiku  a satelitní účet cestovního ruchu. Českou republiku na shromáždění reprezentoval 1. náměstek pro regionální politiku a cestovní ruch MMR Jiří Vačkář.

Česká republika byla zvolena do Výboru pro statistiku a satelitní účet cestovního ruchu pro období 2008–2011, a tak bude naše země historicky poprvé zastoupena v orgánu Komise pro Evropu UNWTO. Spolu se zvolením České republiky letos na jaře jako dějištěm příštího 48. zasedání Komise pro Evropu byla tak podpořena snaha o zviditelnění naší republiky v oblasti cestovního ruchu. Členstvím ve Výboru pro statistiku a satelitní účet cestovního ruchu může Česká republika posílit své aktivity v oblasti vytváření kvalitních statistických údajů o cestovním ruchu, které slouží jako základní stavební kámen pro klíčová rozhodování o budoucím směřování cestovního ruchu v naší zemi.

Na shromáždění byla mimo jiné schválena i nová témata oslav Světového dne cestovního ruchu na léta 2008 a 2009. Pro rok 2008 zní hlavní téma „Cestovní ruch – společný boj proti změně klimatu“ a pro rok 2009 „Podpora rozmanitosti v cestovním ruchu“. Hostitelskými zeměmi byly na rok 2008 zvoleny Mexiko a Peru a na rok 2009 Ghana.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz