Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Zahájení čerpání peněz z fondů EU je možné

Zahájení čerpání peněz z fondů EU je možné

13.01.2009: Dnes se uskutečnilo první pracovní jednání orgánů působících v implementační struktuře Národního strategického referenčního rámce (NSRR). Z jednání vyplývá, že zahájení čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU je možné již před ukončením vyjednání operačních programů s Evropskou komisí (EK).

Na tomto jednání, kterého se zúčastnili zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí a řídících orgánů operačních programů byla diskutována témata spojená s realizací NSRR, včetně podrobného seznámení s působností řídících a koordinačních mechanismů, které budou uplatněny pro úspěšné naplnění cílů NSRR.

Setkání se uskutečnilo v době, kdy na jedné straně probíhá intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o operačních programech, ale zároveň je již možné zahájit všechny činnosti spojené s čerpáním finančních prostředků, určených na období 2007-2013. Každý řídící orgán má oprávnění vyhlásit výzvu i vydat rozhodnutí o udělení podpory již dnes, a to v souladu s legislativou ČR i EU. Není obecně nutné čekat až na schválení příslušného operačního programu Evropskou komisí. Je na příslušném řídícím orgánu, aby zvážil rizika vyplývající pro něj z dosud neuzavřených jednáních o operačních programech s EK.

Z toho důvodu ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí již dnes zahájilo aktivní roli "Národního orgánu pro koordinaci" (NOK), aby čerpání prostředků bylo možné zahájit co nejdříve.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 20. 09 2007, OVV