Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Vyjednávání OP na období 2007–2013 spěje ...

Vyjednávání OP na období 2007–2013 spěje k úspěšnému ukončení

13.01.2009: Proces vyjednávání operačních programů na období 2007–2013 s Evropskou komisí v současné době vrcholí.

Vyjednávací týmy operačních programů (OP) i Evropské komise (EK) usilovně pracují na posledních úpravách konečného znění operačních programů: OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaného operačního programu a OP Technická pomoc. OP Doprava již tímto procesem prošel. U příležitosti dnešního jednání zástupce Národního orgánu pro koordinaci NSRR (Národního strategického referenčního rámce), který upřesňoval poslední formulace nutné pro schválení OP Technická pomoc, byl zástupce informován o tom, že je reálné očekávat schválení výše uvedených operačních programů kromě OP Výzkum a vývoj pro inovace do konce roku. Tím bude úspěšně ukončen celý proces vyjednávání, který byl náročnou zkouškou pro obě strany, jak pro EK tak pro ČR.

Zároveň je v této souvislosti nutné uvést, že vyjednávání NSRR a operačních programů znamená především zajistit všechny vyjednané dokumenty v potřebném souladu, tj. ve všech detailních vazbách a vztazích, které jsou předpokladem pro úspěšnou realizaci. Tomuto úkolu byla věnována již v době vyjednávání významná pozornost z hlediska všech náležitostí spojených s realizací a je proto logické, že již v pondělí 10. prosince 2007 proběhne pracovní setkání národního orgánu pro koordinaci s řídícími orgány operačních programů, jehož cílem bude sjednotit metody a postupy při řízení a realizaci NSRR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz