Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Vyjádření náměstka Touška k článku ...

Vyjádření náměstka Touška k článku zveřejněnému na Aktuálně.cz

13.01.2009: Reakce náměstka ministra pro evropské záležitosti Daniela Touška na dnešní článek na Aktuálně.cz s názvem "Čerpání evropských dotací: Naprosté fiasko".

Uvedená vyjádření europoslance Jana Březiny považuji za jednoznačně tendenční. Jan Březina jako zástupce České republiky v Evropském parlamentu svými výroky vážně poškozuje zájmy své země a současné vlády.

Je nepochybné, že Integrovaný operační program (IOP) je svébytným operačním programem, který byl po vznesených připomínkách ze strany Evropské komise (EK) zásadně přepracován. V jednáních s EK o IOPu byly dořešeny všechny připomínky a proto již nebude nezbytné prodlužovat termín schválení.

Navíc je nutné uvést, že schválení operačního programu (OP) není jediným předpokladem pro úspěšné čerpání finančních prostředků. To lze doložit na příkladu již schválených OP - prostředky z nich budou nakonec čerpány ve stejném čase, jako u těch programů, které ještě na své schválení teprve čekají. V zájmu ČR by mělo být především zajištění úspěšné realizace OP a dosažení cílů projednaných v Národním strategickém referenčním rámci (NSRR). Tak totiž prostředky z EU skutečně přinesou efekt, který od nich společnost očekává. V tomto případě zcela jistě platí přísloví našich předků: "práce kvapná, málo platná".

Není pochyb o tom, že složitost realizace NSRR, která je dána zvolenou strategií přijatou předchozími vládami, se promítá i do časového zpoždění. Je ale důležité, aby nevyjednané možnosti podporovaných aktivit nebyly dodatečnými výdaji, které by musela ČR platit z veřejných zdrojů. V tomto směru nejde o žádné fiasko, ale naopak o odpovědný přístup vlády. Pan europoslanec Březina si této skutečnosti musí být vědom a pokud mluví v jiném duchu, dokáži si jeho vyjádření vysvětlit snad jen jako politickou objednávku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz