Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Vláda přidala dalších 200 milionů na ...

Vláda přidala dalších 200 milionů na odstranění škod po živelních katastrofách

13.01.2009: Vláda ČR dnes na svém jednání schválila využití dalších 200 milionů Kč v programu ministerstva pro místní rozvoj, který je určen na financování následků škod způsobených živelními pohromami.

Vláda rozhodla o možnosti využití 200 mil. Kč v rámci rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj, které budou převedeny do rezervního fondu, na řešení na financování následků případných škod způsobených živelními pohromami i v roce 2008 bez nároku na rozpočtové prostředky roku 2008. Tím bude vytvořen prostor pro okamžité řešení případných následků živelních škod v roce 2008. Vzhledem k přísné účelovosti těchto prostředků není možné využití pro jiné programy ministerstva.

Více informací o zmíněném programu najdete na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/ v sekci Regionální politika pod odkazem Programy/Dotace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz