Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Vicepremiér Jiří Čunek vystoupí na 4 ...

Vicepremiér Jiří Čunek vystoupí na 4. kohezním fóru v Bruselu

13.01.2009: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se ve dnech 27. - 28. září 2007 zúčastní 4. kohezního fóra konaného v Bruselu, kde vystoupí k tématu "Nové výzvy pro EU a její regiony".

Ve čtvrtek 27. září ve 14:15 hodin se v budově Charlemagne uskuteční společný briefing ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka s ministrem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Mariánem Januškem.

Delegaci za Českou republiku tvoří 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, velvyslanec a Stálý představitel ČR při EU, SZ Brusel Jan Kohout, členka vyjednávacího týmu Národního strategického referenčního rámce Milena Vicenová, ředitel odboru Národního fondu ministerstva financí Jan Gregor, ředitel odboru kohezní politiky ministerstva pro místní rozvoj Zoran Nerandžič, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník, zástupce ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina Martin Černý, primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata a starostka města Bělá pod Bezdězem Daniela Vernerová.

Cílem kohezní politiky (politiky soudržnosti) je odstranit nebo alespoň zmírnit ekonomické a sociální rozdíly mezi různými oblastmi Evropské unie. V rámci dvoudenního kohezního fóra se v Bruselu sejde více než 800 delegátů reprezentujících evropskou, národní, regionální a místní úroveň. Účastníci povedou debatu týkající se poznatků a otázek politiky hospodářské a sociální soudržnosti vyplývajících ze zveřejněné 4. kohezní zprávy.

Evropská unie čelí novým podmínkám, kterými jsou zejména rostoucí globalizace, klimatická změna a demografický vývoj. Na 4. kohezním fóru proto zazní otázky, jak se politika soudržnosti má těmto novým výzvám přizpůsobit a jak má zlepšit svou realizaci, aby v budoucnosti mohla posílit své dopady. Jedním z hlavních cílů fóra je zahájení konzultačního procesu k obsahu 4. kohezní zprávy a k identifikovaným výzvám, kterým bude politika soudržnosti čelit. Výsledky konzultací bude Evropská komise (EK) prezentovat na jaře 2008.

Jednání bude probíhat ve formě navazujících plenárních zasedání k předem stanoveným tématům. 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek vystoupí k tématu "Nové výzvy pro EU a její regiony" ve druhém bloku, kterému bude předsedat Vladimír Špidla, eurokomisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti. Ministerstvo pro místní rozvoj v návaznosti na 4. kohezní fórum zahájí veřejnou debatu k budoucnosti kohezní politiky z pohledu České republiky. Dále budou v rámci ČR navazovat diskusní fóra, která se budou uvedené problematice věnovat v širších souvislostech.

Podrobnosti ke 4. koheznímu fóru lze nalézt na webových stránkách http://ec.europa.eu pod odkazy Evropská komise > Regionální politika > Cohesion Report     a pod odkazy Evropská komise > Regionální politika > Čtvrté evropské fórum o soudržnosti    .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 26. 09 2007, OVV