Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > V čerpání prostředků ze strukturálních ...

V čerpání prostředků ze strukturálních fondů za rok 2005 je ČR úspěšná

13.01.2009: Dnes se uskutečnilo jednání náměstků ministrů resortů, které jsou v roli řídících orgánů Rámce podpory společenství. Jednání řídil náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Toušek spolu s náměstkem ministra financí Eduardem Janotou. Hlavním bodem jednání bylo čerpání finančních prostředků pro období 2004–2006.

Jednalo se jak o čerpání prostředků v rámci tzv. pravidla N+2, tj. vyčerpání prostředků alokovaných na rok 2005, tak o strategii celkového ukončení Rámce podpory společenství a operačních programů. Na základě vyhodnocení jednotlivých operačních programů bylo konstatováno, že finanční alokace za rok 2005 bude plně vyčerpána, a to u všech operačních programů včetně OP Rozvoj lidských zdrojů.

Tato skutečnost představuje významnou informaci. Česká republika nepřijde o žádné finanční prostředky, které byly určeny pro období 2004–2006. Před řídícími orgány stojí celá řada dalších úkolů, které budou předmětem harmonogramu prací spojených s čerpáním strukturálních fondů. Harmonogram je v současné době projednáván všemi zainteresovanými stranami.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz