Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Světový den cestovního ruchu

Světový den cestovního ruchu

13.01.2009: 27. září 2007 proběhne oslava Světového dne cestovního ruchu (WTD). Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) schválilo téma letošních oslav: "Cestovní ruch otevírá dveře pro ženy" . Hostitelskou zemí oficiálních oslav se stala Srí Lanka.

V kontextu Globálního etického kodexu cestovního ruchu spolupracuje UNWTO s Rozvojovým fondem OSN pro posílení postavení žen (UNIFEM) s cílem zvýšit úlohu žen v cestovním ruchu. Při této příležitosti organizace UNWTO také vyhlásila prostřednictvím své webové stránky www.unwto.org     online fotografickou soutěž s cílem představit úspěchy žen na poli cestovního ruchu.

Světový den cestovního ruchu se oslavuje na celém světě už od roku 1980 na počest přijetí stanov UNWTO. Jeho hlavním smyslem je podporovat a zvýšit povědomí o významu cestovního ruchu v rámci mezinárodního společenství, o jeho sociálních, kulturních, politických a ekonomických hodnotách a přínosu pro celkový rozvoj společnosti. Oslavy WTD jsou dobrovolnou iniciativou pro všechny relevantní subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru.

Ekonomický význam světového cestovního ruchu dokládají předběžné údaje UNWTO za loňský rok. Celosvětové devizové příjmy z cestovního ruchu za rok 2006 dosáhly 735 mld. USD, z toho příjmy v Evropě tvořily 377 mld. USD. Výše devizových příjmů v ČR z aktivního zahraničního (příjezdového) cestovního ruchu dosáhly v roce 2006 113 mld. Kč (tj. 5,0 mld. USD).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 21. 09 2007, OVV