Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Stanovisko MMR k porušení dobrých mravů ...

Stanovisko MMR k porušení dobrých mravů ze strany TIC

13.01.2009: V tiskové zprávě Transparency International ČR (TIC) ze dne 6. 12. 2007 je uvedeno, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se pod vedením ministra Jiřího Čunka rozpadlo. Toto sdělení je možné považovat za nehorázné a vážně ohrožující dobrou pověst České republiky.

TIC nemá svá tvrzení o co opřít, jedná se pouze o účelové zneužití postavení této instituce. TIC se těmito výroky zdiskreditovala a stala se jednoznačně nedůvěryhodnou organizací. TIC se po celou dobu neobrátila na MMR s žádným dotazem či žádostí o informace, na základě kterých by mohla svá tvrzení verifikovat.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo pro místní rozvoj je významným partnerem Evropské unie za Českou republiku a že se významným způsobem podílí na vytváření vztahů a vazeb nejenom v rámci státní správy, ale i v rámci celé veřejné správy a spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery, může jednoznačně účelové vyjádření TIC vážným způsobem poškodit zájmy celé ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje právní řešení celé situace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz