Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Seminář programu Interact

Seminář programu Interact

13.01.2009: Ve dnech 23. - 24. října 2007 se uskuteční seminář programu Interact "Communicating in the New Territorial Cooperation Programmes". Setkání se konají vždy od 9:00 hodin v zasedací místnosti ministerstva pro místní rozvoj v Letenské ulici 3, Praha 1 - Malá Strana.

Na základě Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 bude v programovém období 2007-2013 kladen důraz na externí komunikaci a posílení šíření dosažených výsledků jednotlivých programů a projektů. V této souvislosti se v Praze uskuteční mezinárodní seminář, jehož cílem bude seznámit účastníky se základními principy komunikačních aktivit a sdílením získaných výsledků a zkušeností.

Seminář s mezinárodní účastí pořádá Pracovní skupina programu Interact "Řízení změn a externí spolupráce", která sídlí ve Vídni, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Akce je určena pro zástupce řídících orgánů programů Cíle 3 Evropské územní spolupráce, kteří zajišťují komunikační aktivity programů.

V rámci akce proběhnou prezentace, diskuse a praktická cvičení. Účastníci se seznámí se základními principy a technikami komunikačních aktivit včetně vytváření komunikační strategie a komunikačního plánu a dále se sdílením praktických zkušeností a výsledků. Seminář bude veden v angličtině.

Program Interact, na který v programovém období 2007-2013 navazuje program Interact II, je součástí iniciativy ES Interreg III, resp. Cíle 3 Evropské územní spolupráce. Jeho hlavní náplní je šíření využívání zkušeností a poznatků z předchozích etap iniciativy ES Interreg a příprava zástupců řídících orgánů operačních programů Cíle 3 Evropské územní spolupráce, ale i široké veřejnosti na nové programy Cíle 3.

Více o Programu Interact najdete na stránkách www.interact-eu.net    .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 18. 10 2007, OVV