Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Regionální operační programy, OP ...

Regionální operační programy, OP Podnikání a inovace, OP Doprava byly podepsány

13.01.2009: Dnes dopoledne bylo v Praze slavnostně podepsáno sedm regionálních operačních programů a dva celostátní operační programy Podnikání a inovace a Doprava. Tyto programy v úhrnu činí bezmála 14mld eur (400 mld Kč) z celkových 26,69 mld eur (750 mld Kč), které by měly do ČR přitéci v letech 2007–2013 ze strukturálních fondů EU. Tato suma zároveň představuje více než 75 % příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2007.

Jinými slovy po dalších minimálně šest let dostaneme ke každoročnímu státnímu rozpočtu bonus od Unie ve výši zhruba 15 %. Počet schválených programů pro ČR dneškem poskočí řádově z dosavadních čtyř na třináct z celkových 24. Obrovské částky, k nimž se definitivně otevírá Česku přístup, budou v následujících letech využity především na zvýšení kvality života v Česku, zatraktivnění prostředí a na vyvážený rozvoj území. Česko by tak mělo rychleji dohnat své dosud bohatší sousedy z Evropské unie.

Konkrétně budou z těchto prostředků financovány např. stavby dálnic a silnic, železnice či vodní doprava, a dále projekty zaměřené na propojení podnikové sféry s výzkumem a vysokými školami, což by mělo umožnit zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. Akce se kromě řady politiků včetně hejtmanů zúčastnili také generální sekretáři programů – odborníci z praxe, kteří mají na tomto úspěchu lví podíl.

Schválení devíti programů s uspokojením kvitovala řada přítomných:

„Dnes máme na stole konkrétní důkaz, že Češi jsou schopni efektivně spolupracovat. Dospět úspěšně ke dnešku nebylo jednoduché, ale všichni, včetně krajů, v této zatěžkávací zkoušce obstáli na jedničku. Samozřejmě ale teď nesmíme usnout na vavřínech,“ uvedl místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. „Čeká nás v dalších letech ještě mnoho práce, ale já nepochybuji, že se nám povede proměnit prostředky z Bruselu v konkrétní užitky, které ocení každý občan,“ dodal A. Vondra.

„Jsem rád, že se schválením OP Doprava naplnila hodnocení, která jsem v Bruselu řadu měsíců slýchal, totiž že jde o jeden z nejlépe připravených programů,“ komentoval schválení "svého" programu ministr dopravy Aleš Řebíček, a dodal: „Chci tímto poděkovat všem kolegům na Ministerstvu dopravy, kteří do přípravy a prosazení OPD zasáhli, a také našim partnerům z dalších českých institucí, jejichž pomoci a spolupráce si velmi vážíme.“

„Schválení OP Podnikání a inovace Evropskou komisí znamená, že ještě letos resort průmyslu a obchodu z nového operačního programu vyčerpá na různé projekty téměř miliardu korun,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. „MPO přes složitá vyjednávání nebrzdilo přípravu na čerpání evropských peněz a už v první polovině roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikatelům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky,“ upřesnil M. Říman.

„Jsem rád, že dobrá spolupráce regionů, neobvyklá v české politice, vedla ke schválení všech sedmi ROPů. Pro všechny kraje jsou prostředky z EU příležitostí realizovat velké rozvojové projekty a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel,“ uvedl předseda Asociace krajů ČR a hejtman moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský.

„Zařazení regionálních operačních programů do struktury Národního strategického referenčního rámce je významným mementem, které představuje prosazení principu subsidiarity v praxi, tj. zvýšení podílu regionální samosprávy na distribuci finančních prostředků státního rozpočtu, který je doplněn finančními prostředky strukturálních fondů EU“, uvedl náměstek MMR D. Toušek. Není bez zajímavosti, že Evropská komise ústy komisařky Danity Huebnerové Česko již dříve pochválila za vytvoření regionálních operačních programů.

„Podařilo se nám získat veliký balík peněz, díky němuž bude moci vzniknout řada konkrétních a užitečných projektů. Abychom tuto šanci využili co nejlépe, bude třeba i nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci jednotlivých resortů a především vztahy se žadateli,“ uvedla Milena Vicenová, generální sekretář operačních programů a tedy takříkajíc "odbornice z terénu", která se zároveň zhruba za tři týdny ujme vedení Stálého zastoupení ČR v Bruselu.

Letos je na operační programy k dispozici zhruba 3,2 miliardy eur a čerpání těchto prostředků může být rozloženo až do roku 2010 podle pravidla N+3, které bude uplatňováno i na prostředky, které přijdou do ČR v následujících letech. Jejich čerpání je umožněno již schváleným Národním strategickým referenčním rámcem, který byl schválen v červenci a který určuje oblasti, ve kterých budou tyto prostředky využity. Zároveň jsou po celé republice školeni stávající i noví úředníci, kteří by měli v následujících letech pomáhat s administrativou obrovských sum. Existuje několikastupňový systém kontroly zaručující, že schvalování projektů poběží transparentně a podle pevně daných pravidel. Již dříve byly letos schváleny čtyři operační programy – Interreg IVC, program Lidské zdroje a zaměstnanost, program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a program Praha Adaptabilita.

Alokace ERDF v regionálních operačních programech na období 2007-2013 (v EUR)

 

region doprava mimo MHD cestovní ruch města nad 50 000 + MHD menší města a venkov technická pomoc celkem
Severozápad 173 644 952 142 618 188 170 687 647 238 820 638 20 139 596 745 911 021
Jihozápad 248 170 327 123 930 251 108 918 579 120 042 559 18 589 538 619 651 254
Střední Čechy 174 434 158 100 635 091 99 516 923 165 488 816 19 008 851 559 083 839
Severovýchod 160 022 520 144 420 673 141 404 104 190 916 581 19 693 728 656 457 606
Jihovýchod 273 324 907 133 844 671 166 057 180 107 267 726 23 951 152 704 445 636
Střední Morava 163 498 006 87 564 270 143 914 835 240 718 451 21 693 851 657 389 413
Moravskoslezsko 241 022 432 67 522 041 182 270 018 200 931 557 24 347 169 716 093 217
CELKEM 1 434 117 302 800 535 185 1 012 769 286 1 264 186 328 147 423 885 4 659 031 986

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Složka multimedií