Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > První interaktivní mapa hřbitovů a ...

První interaktivní mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR na internetu

13.01.2009: Od 2.11.2007 funguje na Portálu veřejné správy první interaktivní mapová databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v České republice. Jedná se o dílčí výstup výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro potřeby regionů z priority Problémy regionálních a místních správ, který v letech 2004-2006 realizovala Katedra pastorálních oborů Katolické teologické fakulty UK v Praze.

V roce 2006 MMR v nakladatelství Vyšehrad knižně vydalo Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, ve kterém byla popsána mimo jiné i metoda sběru dat. Publikace byla rozeslána do krajských úřadů, prostřednictvím kterých je nadále databáze na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) aktualizována a doplňována.

Zmíněnou mapovou úlohu Hřbitovy a pohřebiště dnes na Portálu veřejné správy zveřejnila Česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ke snadnému vyhledávání a kontrole aktuálnosti těchto geografických objektů je umístění mapy na Portálu veřejné správy nejvhodnější.

Obrázek (sejmutá webová stránka) odkazuje na cestu, kterou je možné se k databázi dostat: http://www.portal.gov.cz     odkaz Mapy - kliknout nalevo na obrázek map (s popiskem Tématické úlohy v aktuálním výřezu).

Výsledný mapový přehled hřbitovů a pohřebišť uvádí v informaci o těchto objektech (nutno kliknout na křížek) údaje o výměře pohřebiště, jeho veřejném charakteru, informace o katastrálním území, místě určení a vlastníkovi pohřebiště. Mapa se doplňuje i o pietní místa a válečné hroby, jejichž evidence je podle zákona č. 122/2004 Sb. zajišťována Ministerstvem obrany.

První interaktivní mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR na internetu je nástrojem určeným veřejné správě, především starostům, ke kontrole jimi provozovaných pohřebišť. Díky uvedeným majitelům příslušných hřbitovních parcel vnáší světlo do právně-nájemních vztahů k hrobovým místům. Z hlediska celého území ČR má mapa pohřebišť jedinečný význam pro řešení mnoha závažných krizových událostí až po katastrofy největšího rozsahu. Generální ředitelství Hasičských záchranných sborů ČR na ministerstvu vnitra se z výše zmíněného důvodu stalo prvním uživatelem centrální databáze veřejných pohřebišť ve státní správě. Aristokracii, občanům i zahraničním turistům mapa usnadní dohledání místa odpočinku jejich předků, jde-li o kulturní památku zároveň podpoří návštěvnost hřbitova a s tím související turistické služby. Je také dobrým pomocníkem pro archeology a další vědce zabývající se např. religiózní krajinou (tzv. nekrogeografy).

Ministerstvo pro místní rozvoj má ve své gesci pohřebnictví a provozování veřejných pohřebišť, které se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (ZP). Dozor nad obcí v oblasti provozování veřejného pohřebiště vykonává ministerstvo vnitra, dozor nad činností církve a náboženské společnosti v oblasti provozování neveřejného pohřebiště vykonává podle zákona o pohřebnictví územně příslušný krajský úřad.

Další informace je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz pod odkazem Pohřebnictví nebo na adrese www.pohrebiste.cz     .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz