Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > První Monitorovací výbor OP Přeshraniční ...

První Monitorovací výbor OP Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko

13.01.2009: Dnes se v Hradci Králové v konalo ustavující zasedání společného česko–polského monitorovacího výboru (MV) v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.

V rámci tohoto významného zasedání byla uspořádána tisková konference s cílem informovat o aktuálním stavu Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Členové MV jsou zástupci regionů, ministerstev a reprezentantů dalších institucí z České i Polské republiky.

Tiskové konference se zúčastnili za MMR ČR jako řídící orgán programu ředitel odboru přeshraniční spolupráce Jiří Horáček, za Evropskou komisi coby pozorovatel Simona Pohlová, za Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky (národní koordinátor programu) Aneta Kozuchowska, za Centrum pro regionální rozvoj ČR Lumíra Kafková (pověřena řízením CRR ČR), za CRR ČR – Společný technický sekretariát byla přítomna vedoucí Ludmila Navrátilová, za Královéhradecký kraj 1. náměstek hejtmana Helmut Dohnálek a za Euroregiony (jako člena Monitorovacího výboru) Václav Laštůvka.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004–2006. V období 2007–2013 je cílem Evropské komise zvýšení významu přeshraniční spolupráce, proto jsou přeshraniční programy realizovány v rámci samostatného Cíle3.

  • Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko–polského příhraničí,
  • Vhodnými žadateli jsou veřejné subjekty, nestátní neziskové organizace, municipality apod. z celé České republiky a Polské republiky, více na stránkách programu http://www.cz-pl.eu/    ,
  • Projekty se mohou realizovat pouze v podporovaném území na české straně, a to v krajích Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém a na polské straně v Dolnoslezském vojvodství (část subregionu), Opolském a Slezském vojvodství (část subregionu) – viz. územní vymezení na stránkách programu http://www.cz-pl.eu/    ,
  • Projekty, které se budou ucházet o podporu, by měly být zaměřeny na česko-polskou spolupráci např. v oblastech dopravní infrastruktury, životního prostředí, prevence rizik, podpory cestovního ruchu, podnikatelského prostředí, vzdělávání a společensko–kulturních akcí aj.,
  • Alokace na podporu přeshraniční spolupráce v česko–polském příhraničí pro období 2007–2013 činí 219 mil. EUR z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj),
  • V projektech bude muset být uplatněn princip vedoucího partnera,
  • Podpora ve výši 85 % z ERDF (+5 % státní rozpočet v případě českých žadatelů),
  • Minimální výše podpory z ERDF je 30 000 EUR pro česko–polský projekt,
  • V rámci projektu budou realizovány také malé projekty prostřednictvím Fondu mikroprojektů (výše podpory od 2 000 do 30 000 EUR z ERDF),
  • Předpokládaný začátek přijímání žádostí je polovina ledna 2008.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Složka multimedií