Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Operační program Meziregionální ...

Operační program Meziregionální spolupráce „Interreg IVC“ vyhlásí první výzvu

13.01.2009: Operační program Meziregionální spolupráce "Interreg IVC" byl schválen Evropskou komisí a v pátek 21. září 2007 jeho řídící orgán vyhlásí 1. výzvu.

Na prvním zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu meziregionální spolupráce "Interreg IVC" (dále jen "OP") zástupce Evropské komise oznámil, že OP byl formálně schválen.

Na schválení dokumentu naváže vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí. Veškeré informace týkající se této výzvy budou k dispozici na nové webové adrese www.interreg4c.net    , která bude funkční ode dne vyhlášení výzvy. Žádosti bude možné předkládat do poloviny měsíce ledna 2008.

OP meziregionální spolupráce "Interreg IVC" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a zaměřuje se na mezinárodní neinvestiční projekty z oblastí inovací, znalostní ekonomiky a životního prostředí a také na předcházení rizikům. Oblast tohoto programu pokrývá celé území Evropské unie, Norsko a Švýcarsko.

Národním koordinátorem programu pro ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, řídící orgán programu sídlí ve francouzském městě Lille.

Český překlad OP bude v nejbližší době uveřejněn na www.strukturalni-fondy.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 19. 09 2007, OVV