Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Monitorovací výbor schválil programové ...

Monitorovací výbor schválil programové dokumenty

13.01.2009: Ustavující Monitorovací výbor Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007–2013 se konal 11. prosince v Hradci Králové. Jeho cílem bylo schválení dokumentace a vyhlášení programu. Ve stejný den byl   tento program schválen Evropskou komisí.

Monitorovacího výboru se zúčastnili zástupci České a Polské republiky a Evropské komise. Z české strany se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je řídícím orgánem Programu, zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR a zástupci všech krajů a euroregionů podél česko-polské hranice a dotčených ministerstev. Polskou stranu reprezentovali zástupci Ministerstva regionálního rozvoje Polské republiky, zástupci vojvodství Dolnoslezského, Slezského a Opolského a zástupci česko-polských euroregionů.

Účastníky jednání oficiálně přivítali ředitel odboru přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Horáček a náměstek Královéhradeckého kraje Helmut Dohnálek.  

Členové monitorovacího výboru schválili všechny předložené dokumenty. Ve stejný den byl  Evropskou komisí schválen i Operační program Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko. První projekty mohou být v rámci programu přijímány od 14. ledna 2008 a může tak být zahájeno čerpání 219 459 344 EUR, které byly rozhodnutím Evropské komise přiděleny České a Polské republice. 

Následující monitorovací výbor, na kterém by se měly vybírat první přeshraniční projekty, se bude konat ve dnech 23.–24. června 2008 v Polsku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz