Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Ministr Jiří Čunek dnes vystoupil na 4 ...

Ministr Jiří Čunek dnes vystoupil na 4. kohezním fóru v Bruselu

13.01.2009: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se zúčastnil úvodního dne 4. kohezního fóra v Bruselu, které se koná ve dnech 27.-28. září 2007.

S úvodními projevy zde mj. vystoupili předseda Evropské komise José Manuel Barroso, portugalský ministr životního prostředí, územního plánování a regionálního rozvoje Francisco Nunes Correia a evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner.

Předseda Evropské komise zdůraznil, že jedním ze základních principů Evropské unie je uplatňování principu solidarity. Kohezní politika je jedním z jeho nejvýznamnějších nástrojů. Její výsledky se prokázaly jak ve zvýšení celkové zaměstnanosti v zemích EU, tak ve snížení chudoby nejzaostalejších regionů EU.

Ministr portugalské vlády Correia vyzdvihl územní dimenzi kohezní politiky. Právě posilování územní dimenze kohezní politiky může přispět k většímu propojení dalších politik EU (např. energetické, sociální) a tím růstu jednotlivých regionů.

Komisařka Hübner zdůraznila výzvy, před kterými Evropa stojí. Za největší problémy označila globalizaci a konkurenceschopnost, demografii a migraci, klimatické změny a energetickou závislost. Dále se vyjádřila k otevřenosti a vzájemné provázanosti regionů a v této souvislosti zmínila jako příklad masivní využití moderních informačních technologií, zejména pak internetu jako nástroje umožňujícího spolurozhodování velkého počtu lidí o směřování regionálních politik. Globalizace s sebou nese i nutnost podpory regionů ze strany EU tak, aby se byly schopny prosazovat na globálním trhu. Nový přístup EU směřuje k posílení role regionů.

V rámci úvodního dne 4. kohezního fóra se uskutečnilo i bilaterální jednání resortních kolegů české a slovenské vlády ministrů Jiřího Čunka a Mariána Januška. Po jednání následoval společný briefing.

Ministr Čunek přítomné novináře informoval o současném stavu vyjednávání Integrovaného operačního programu, který je v působnosti ministerstva pro místní rozvoj a na kterém se dále podílí ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo kultury a ministerstvo práce a sociálních věcí. Během tohoto briefingu ministři dále hovořili o stavu operačních programů v obou zemích. Ministr Čunek v této souvislosti představil tři operační programy, které mají být v nejbližších dnech podepsány Evropskou komisí. Konkrétně se jedná o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita.

Česká republika předsedá v roce 2007 a 2008 státům V4. Při této příležitosti plánuje ministerstvo pro místní rozvoj na jaře roku 2008 setkání ministrů odpovědných za regionální rozvoj v zemích V4. Smyslem setkání ministrů by měla být společná pozice při ukončování programovacího období 2004-2006, dále vyhodnocení zkušeností z období vyjednávání Národních strategických referenčních rámců a jejich deklarování vůči Evropské komisi. V neposlední řadě by mělo být výsledkem setkání ministrů odpovědných za regionální rozvoj států V4 i hledání společných postojů v debatě o budoucnosti kohezní politiky. Tato debata byla zahájena 4. kohezním fórem konaným v těchto dnech v Bruselu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 2. 10 2007, OVV

Složka multimedií

Soubory ke stažení