Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá ...

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá semináře k PPP

13.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá cyklus regionálních seminářů k PPP (Public Private Partnership), kterých se budou účastnit představitelé úřadů krajské a místní samosprávy, dále představitelé veřejné správy, kteří zajišťují fungování veřejných služeb a veřejné infrastruktury a podnikatelé daného regionu.

Tyto semináře organizuje ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s PPP Centrem a Asociací PPP.

V poslední době stále více nabývá na významu diskuse o možnosti většího zapojení privátního sektoru při realizaci některých úkolů veřejné správy. Právě této problematice a jejímu řešení se věnuje tzv. Public Private Partnership (PPP) / Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o problematiku složitou a v našich podmínkách poměrně novou. Větší využití privátního sektoru při zajištění služeb veřejného života s sebou přináší řadu výhod, ale také řadu rizik, která se mohou projevit s časovým zpožděním. PPP je u nás tématem novým a to je důvod, proč je tomuto tématu třeba věnovat velkou pozornost.

Ministerstvo pro místní rozvoj se jako gestor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), podílí prostřednictvím vytváření legislativního rámce na tvorbě podmínek pro využívání PPP v ČR.

Účelem seminářů bude informovat posluchače o možnostech využití PPP v rámci investičních aktivit regionu, o legislativním prostředí a možnosti kombinace principu PPP s fondy EU. Témata seminářů jsou vhodně volena tak, aby odpovídala specifikům daného regionu a napomohla k lepší orientaci v možnostech spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblastech dopravní infrastruktury, školství, zdravotnictví a dalších sférách veřejného života.

Semináře se budou konat v těchto krajských městech a termínech:
Hradec Králové - 18.10.2007 (pdf - 606,96 KB)
Olomouc - 25.10.2007 (pdf - 581,63 KB)
Karlovy Vary - 8.11.2007 (pdf - 568,27 KB)
Pardubice - 14.11.2007 (pdf - 572,58 KB)
Liberec - 15.11.2007 (pdf - 545,99 KB)

Kontaktní adresa, na níž je možné zasílat přihlášky na semináře, je: petra.pernerova@pppcentrum.cz. S případnými dotazy se obracejte ne telefonní číslo 234 155 342.

Podrobné informace o seminářích je možné nalézt na portálu o veřejných zakázkách a koncesích http://www.portal-vz.cz/ v sekci Vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 4. 10 2007, OVV