Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Ministerstvo připomíná význam lidských ...

Ministerstvo připomíná význam lidských sídel: Světový den HABITAT 2007 – „Bezpečné město“

13.01.2009: Letošní "Světový den HABITAT" OSN připadá - tak, jako každý rok - na první pondělí v měsíci říjnu, tedy 1. 10. 2007. Nosným tématem letošního "World Habitat Day" je téma bezpečných měst ("A Safe City is a Just City").

V rámci OSN se otázkami lidských sídel zabývá Program OSN pro lidská sídla - UN-HABITAT se sídlem v Nairobi (http://www.unhabitat.org/    ). Vlastní oficiální oslava letošního ("Světového dne HABITAT" se uskuteční v nizozemském Haagu (http://www.unhabitat.org    ) a současně v Monterrey v Mexiku. Na plenárním zasedání v nizozemském Haagu postupně přednesou své příspěvky představitelé měst a zástupců vlád a také výkonná tajemnice Programu OSN pro lidská sídla paní Anna Tibaijuka (její poselství k tomuto datu i poselství Generálního tajemníka OSN je zveřejněno na webových stránkách OSN www.unhabitat.org pod odkazem Events    ). Na zasedáních zaměřených na oblasti měst a jejich kreativity, měst v dialogu nebo konfliktů a rekonstrukcí ve městech bude také vytvořen prostor pro diskusi představitelů mnoha mezinárodních organizací, primátorů, představitelů univerzit a dalších zainteresovaných expertů.

Je skutečností, že po celém světě vznikají a rozšiřují se chudinská předměstí se všemi negativními jevy, včetně zdravotních dopadů a kriminality. Nutnost hledat cesty ke zlepšení této situace představuje proto pro taková města výzvu. Z toho důvodu považuje OSN za nezbytné rozšířit znalosti, zkušenosti a dobré příklady, které by mohly inspirovat k cestám vedoucím ke zlepšení bezpečnosti měst. Ocenění dobrých příkladů je osvědčenou cestou, která inspiruje k přípravě dalších úspěšných projektů.

O založení tradice každoročního připomínání významu lidských sídel rozhodlo Valné shromáždění OSN v prosinci 1985. Od té doby má "Světový den HABITAT" každoročně reflektovat stav lidských sídel. Poprvé se oslava "Světového dne HABITAT" uskutečnila roku 1986 v Nairobi, od té doby to bylo v dalších šestnácti světových metropolích (v některých opakovaně) včetně New Yorku, Londýna, Bonnu a dalších. V loňském roce proběhla oficiální oslava v italské Neapoli; hlavním tématem bylo připomenutí měst jako "magnetů naděje" pro plnění cílů rozvoje přijatých v deklaraci OSN "Města a ostatní lidská sídla v novém miléniu", která stanoví jako jeden z cílů zajistit do roku 2020 významný pokrok v řešení životních podmínek alespoň 100 milionů obyvatel žijících nyní ve slumech.

V České republice se aktivitami OSN v oblasti lidských sídel zabývá ministerstvo pro místní rozvoj. Výkonem činnosti "Národního centra bydlení a rozvoje sídel v České republice" (Agenda HABITAT - "National Urban Observatory") byl koncem roku 1998 pověřen Ústav územního rozvoje (Jakubské nám. 3, Brno, další informace na http://www.uur.cz/     pod odkazem Zahraniční spolupráce).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 27. 09 2007, OVV