Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Ministerstvo představuje návrh nového ...

Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

13.01.2009: První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek předložil do připomínkového řízení návrh nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů.

Ještě v tomto roce bude návrh zákona předložen vládě a během příštího roku pak návrh projedná Parlament ČR, aby tak mohl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2009 a nahradit tak současnou již nevyhovující právní normu. Dne 4. října se k tomuto návrhu zákona bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konat seminář, který bude otevřen i pro širší veřejnost.

Nový zákon je netrpělivě očekáván zejména jeho uživateli z praxe - vlastníky bytů, společenstvími vlastníků jednotek, developery, advokáty i těmi, kteří se teprve byt do vlastnictví koupit hodlají. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se právním rámcem vlastnictví bytů v minulosti opakovaně zabývala zejména ve vztahu k četným novelizacím dosud platného zákona z první poloviny 90. let. Pro úspěšné projednání tohoto návrhu nového zákona je proto vhodné prezentovat návrh poslancům, vyslechnout jejich připomínky a náměty, stejně jako diskutovat s představiteli odborné veřejnosti, a to ještě předtím, než se návrhem nového zákona bude zabývat vláda.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o možnost uspořádání semináře k návrhu zákona o vlastnictví bytů, který se uskuteční

dne 4. října ve 14 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Zástupci ministerstva budou prezentovat zejména koncepční rámec nového zákona, východiska navrhované úpravy, předmět spoluvlastnictví a vlastnictví a jejich vymezení, práva k pozemkům, převody jednotek, sjednocení postupu převodů u různých právnických osob, práva a povinnosti vlastníků jednotek, vznik, orgány a kompetence společenství vlastníků jednotek atd. Účastníci semináře budou mít možnost vznášet dotazy či připomínky. Ministerstvo pro místní rozvoj se všemi náměty poslanců i účastníků z řad veřejnosti bude odpovědně zabývat, aby návrh nového zákona předložený vládě měl maximální předpoklady jeho bezkonfliktního projednání v obou komorách Parlamentu ČR, protože praxe po nové právní úpravě vlastnictví bytů doslova volá.

Seminář je otevřen i veřejnosti. Text návrhu nového zákona je dostupný na adrese www.mmr.cz pod odkazy Bytová politika/Právní normy/Návrhy právních předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj připraví pro účastníky semináře i tištěnou verzi návrhu zákona.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 1. 10 2007, OVV