Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Mikuláš přinese prvního autorizovaného ...

Mikuláš přinese prvního autorizovaného barmana a sommeliéra v ČR

13.01.2009: Střední škola potravinářská a služeb v Brně zítra ověří odbornou způsobilost prvního barmana a prvního sommeliéra, jak to umožňuje nový zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jako první z autorizujících orgánů to škole umožnilo ministerstvo pro místní rozvoj. Do současné doby totiž odborná způsobilost barmanů a sommeliérů nemohla být oficiálně ověřena v České republice, ale pouze v zahraničí.

Asociace českých barmanů a sommeliérů dosud vydávaly pro své členy pouze osvědčení o absolvování kurzů a seminářů, nyní však upravují přímo kvalifikační a hodnotící standardy, podle kterých ministerstvem autorizované školy musí klienty zkoušet. Orgánem dohledu nad dodržováním těchto standardů a nad úrovní zkušební komise ve škole je MMR.

Od 1. srpna 2007 je v účinnosti zcela nová právní úprava dalšího vzdělávání - zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (tzv. zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) je takovým orgánem pro oblast gastronomie, hotelnictví, turismu a pohřebnictví.

Ze všech autorizujících orgánů ČR, podle uvedeného zákona, rozhodlo MMR jako první, když udělilo autorizaci Střední škole potravinářské a služeb v Brně, Charbulova 106. Další desítky žádostí českých středních škol MMR vyřizuje.

Autorizace MMR tímto přináší gastronomii, hotelnictví a turismu své první plody ještě v tomto roce. Výše zmíněná škola ověří zítra odbornou způsobilost dvou klientů na dílčí kvalifikaci barman a sommeliér. Klienti se ke zkoušce přihlásili 23. listopadu 2007 a zaplatili 2050,- Kč (za zkoušku na barmana) a 1700,- (za zkoušku na sommeliéra). Zkouška se skládá ze tří částí, písemné a ústní ověřování proběhne zítra, praktické ověřování o den později, tj. v pátek 7. 12. 2007 od 15:30 hod. v sídle školy.

Zkouška je veřejná, je tudíž možné přijít se podívat na to, jak má v české restauraci či hospodě správně vypadat, poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku, vyřizování objednávek hostů, příprava teplých nápojů, výroba míchaných nápojů, podávání nápojů hostům, obsluha zařízení a organizace práce v baru. Budoucí autorizovaný sommeliér bude muset předvést správný servis vína, nákup, ošetřování a skladování vína a samozřejmě degustaci vín při prodeji.

Více informací o autorizaci osob v oblasti dalšího vzdělávání najdete na webových stránkách MMR. Kontaktní osobou za autorizaci je Mgr. Tomáš Kotrlý, e-mail: tomas.kotrly@mmr.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz