Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Mezinárodní konference o veřejných zakázkách

Mezinárodní konference o veřejných zakázkách

13.01.2009: Ve dnech 27. a 28. listopadu 2007 se na brněnském výstavišti koná mezinárodní konference o veřejných zakázkách. Zástupci nejdůležitějších orgánů vykonávajících dohled nad zadáváním veřejných zakázek a další experti v oboru z Čech i ze zahraničí zde přednesou své příspěvky na téma Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek.

Partnerem konference je také ministerstvo pro místní rozvoj, které zde bude zastupovat vrchní ředitel sekce legislativně právní Jan Sixta s příspěvkem na téma „Veřejný zadavatel a vnitřní předpisy aneb kontrola předcházejí kontrole Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže“.

Problematika zadávání veřejných zakázek je v současné době velice aktuální a sledovanou oblastí. V posledních letech prošla legislativa dynamickým vývojem, zejména s ohledem na transpozici směrnic Evropské unie do našeho právního řádu.

Konference s mezinárodní účastí tak nabídne všem zájemcům unikátní příležitost vyslechnout referáty předních českých i zahraničních odborníků na zmíněnou problematiku a zároveň umožní se zúčastnit živé debaty na vysoce aktuální témata veřejných zakázek. Vystoupí experti na oblast veřejných zakázek z České republiky, Slovenska, Polska, Estonska, Litvy, Rumunska, Francie, Velké Británie a Turecka.

Mezinárodní konferenci, která se bude konat v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště, pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s občanským sdružením Europlatform a Regionální hospodářskou komorou Brno. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) působí v České republice již od roku 1995 jako orgán dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Další informace najdete na webové stránce konference: http://www.rhkbrno.cz    .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz