Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > MMR podporuje výstavbu chráněných bytů ...

MMR podporuje výstavbu chráněných bytů pro seniory

13.01.2009: Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se dnes zúčastnil slavnostního předání nadačního příspěvku domu s chráněnými byty pro seniory v Praze-Kunraticích.

Příspěvek ve formě obrazů akademického malíře Jiřího Kubíčka má zajistit odpovídající výzdobu domu s 57 byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podpory bydlení poskytlo domu pro seniory státní dotaci ve výši 34,2 mil. Kč. Slavnostní akci uspořádala Nadace pro výstavbu pensionů pro seniory s komplexními službami.

Jiří Čunek při slavnostním přípitku zdůraznil, že obdobná zařízení a všechny dotace na ně mají smysl jen tehdy, pokud se v nich jejich obyvatelé budou cítit dobře. To znamená, pokud umožní prožít krásný a kvalitní život, nikoliv pouze jakési "dožití". "Nikdo z nás neví, jaká délka života je nám vyměřena. Vy již máte hlubokou životní zkušenost a proto víte, že každý nesvár či hádka nejen dokáže pokazit celý den, ale tím i zkracuje délku života. Proto Vám chci popřát, abyste v tomto domě nic podobného nedopustili. Ať se vám zde dobře žije," uzavřel Jiří Čunek.

Podle statického úřadu OSN patří ČR jednoznačně mezi země s nejstarším obyvatelstvem na světě: v roce 2050 má podíl šedesátiletých a starších v ČR činit přibližně 40 %. Dalším údajem, který je ve světě ojedinělým je i procento seniorů, kteří žijí bez partnera. V roce 2001 to bylo 83,2 %, z toho 60 % tvoří ženy a 23 % muži. Praha je nejen kraj s nejvyšším počtem seniorů v ČR, ale zároveň metropolí s nejvyšším počtem seniorů na světě. Zároveň je však krajem s nejnižším počtem seniorských lůžek. Nadace, jejímž hlavním účelem je vytvoření podmínek pro zlepšení kvality života seniorů v ČR, zajišťuje seniorům využití státních dotací pomocí organizační a konzultační činnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci svého fondu podpory bydlení přispívá na podobné projekty výstavby chráněných bytů pro seniory ročně částkou ve výši cca 270 mil. Kč. Příklady pražských úspěšných projektů bytů pro seniory podpořených státní dotací uvádíme v následujících tabulkách.

Pro sociální skupinu osob starších a tělesně postižených byla v rámci Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou v uvedených letech ministerstvem pro místní rozvoj podpořena výstavba následujících bytových objektů:

Rok zahájení Obec Počet bytů Investor Dotace (mil.Kč)
1997 Praha 7 22

Praha- hl.město

16,50
1997 Praha- H.Měcholupy 88 Praha- hl.město 58,50
1999 Praha 6 65 Praha- hl.město 32,50
1999 Praha- Nebušice 20 Praha- hl.město 10,00
2001 Praha- Běchovice 13 Praha- hl.město 6,50
2001 Praha- Radotín 30 Praha- hl.město 15,00
2002 Praha- Zvonková 42 Praha- hl.město 21,00

Pro tutéž sociální skupinu podpořil Státní fond rozvoje bydlení následující akce v letech 2000 až 2003:

Obec Počet bytů Investor Dotace (mil. Kč)
Praha- Kolovraty 12 Praha 6,000
MČ Kbely 36 Praha- hl.město 18,000
MČ Běchovice II. 14 Praha- hl.město 7,000
Praha 17- Zličín 42 Praha 21,000
Praha 22- Uhříněves 13 Praha 6,500
Praha- Zbraslav 43 Praha 21,500
Praha 9- Čakovice 19 Praha 9,500
MČ Dubeč 41 Praha 20,050

Od roku 2003, kdy program Podpora výstavby domů s pečovatelskou službou skončil, byl pro stejnou sociální skupinu vyhlášen podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů. V rámci tohoto podprogramu obdrželo město Praha v letech 2003-2007 následující dotace:

Rok zahájení Obec Počet bytů Investor Dotace (mil.Kč)
2004 Praha- Kunratice 57 Praha- hl. město 34,200
2006 Praha- Libuš 45 Praha- hl. město 22,950

Obr. 1: Dům s chráněnými byty v Praze Kunraticích

Obr. 2: Zastupitelstvo Prahy Kunratic

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 16. 10 2007, OVV