Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > MMR na konferenci Urbes 2007 ...

MMR na konferenci Urbes 2007 - revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje

13.01.2009: Ve dnech 27. a 28. listopadu 2007 probíhá na akademické půdě Českého vysokého učení technického v Praze odborná konference URBES 2007, nad kterou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR převzalo záštitu. Hlavním cílem konference v je odborná diskuze nad aktuálními vývojovými trendy rozvoje českých měst v rámci procesu revitalizace jejich částí. Na dnešní konferenci vystoupil se svým příspěvkem také náměstek ministra pro evropské záležitosti Daniel Toušek.

„Integrované urbánní plány rozvoje, které se ukazují v rámci kohezní politiky Evropské unie jako významné nástroje pro budoucí rozvoj, se v České republice v období 2007–2013 budou realizovat prostřednictvím tzv. integrovaných plánů rozvoje města (IPRM). Ministerstvo pro místní rozvoj tím chce podpořit systémový a koncepční přístup k využívání strukturálních fondů, a to s důrazem na propojení regionální dimenze, kterou představují ´póly růstu´, tj. města, s průřezovými a odvětvovými aktivitami,“ uvedl na konferenci náměstek ministra Daniel Toušek.

URBES 2007 je souborem konferencí a diskusních fór zaměřených na problematiku vývoje kvality života v českých municipalitách, kterých se účastní řada osobností z akademických i politických kruhů. Konference je určena především pro představitele samospráv, státní správy a institucí.

V pořadí již druhá konference URBES 2007 navazuje na téma loňského ročníku konference URBES 2006 Rozvoj měst v odkazu přemyslovské tradice a je rozdělena do pěti bloků: revitalizace historických center, revitalizace sídlišť, revitalizace brownfields, role a odpovědnost při financování revitalizačních projektů a nakonec impulsy rozvoje měst – Sport.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz