Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Evropské peníze přispěly na otevření ...

Evropské peníze přispěly na otevření Ježíškovy cesty v Božím Daru

13.01.2009: V rámci dokončení projektu Ježíškova cesta – turistická cesta pro rodiče a děti proběhne v sobotu 8. prosince ve městě Boží Dar ve SKI areálu Novako od 13 hodin slavnostní otevření stezky.

Ježíškova cesta byla vybudována s finanční pomocí Evropské unie: Opravy povrchů cest a postavení Ježíškových přístřešků bylo spolufinancováno z evropského programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Sasko a atraktivita prostředí této cesty – vyzdobení přístřešků, dětské atrakce, postavičky Ježíška a jeho pomocníčků byla podpořena ze Společného regionálního programu - SROP. Oba evropské programy spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Evropská unie poskytla na projekt finanční příspěvek ve výši 1 milion korun (75 % nákladů), Karlovarský kraj přispěl přes 200 tisíc korun (15 % nákladů) a  Město Boží Dar přes 100 tisíc korun (10 % nákladů).   

Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý okruh je dlouhý 5 600 m, velký okruh měří 12 900 m. Malá Ježíškova cesta začíná v Božím Daru u SKI areálu Novako a vede přes náměstí na cestu Na Vraky, pokračuje přes Kaffenberskou cestu, přes Černý potok, okolo Božídarského rašeliniště a zpět do Božího Daru. Velká Ježíškova cesta začíná na křižovatce cest Na Vraky a Kaffenberské, vede přes Janouškovu cestu, osadu Myslivna, Jáchymovskou spojku a po Špičácké cestě až k silnici Boží Dar – Horní Blatná, kde se napojuje na Malou Ježíškovu cestu a zpět okolo Božídarského rašeliniště do Božího Daru.

Ježíškova cesta má celkem 13 zastávek s přístřešky, kde je rozmístěno 16 atrakcí z dětských hřišť jako jsou například skluzavky, kladiny, lanovky, kolotoče, houpačky. V přístřešcích jsou postavičky Ježíškových pomocníčků a mapy s Ježíškovou cestou. Cestu ukazuje celkem 15 orientačních tabulí. Součástí projektu je vydání Ježíškových pasů – zápisníčků, propagačních letáků v ČJ, NJ a AJ a upomínkových předmětů.

V letech 2005–2006 město Boží Dar provedlo rekonstrukce lesních cest  včetně rekonstrukce mostu  a také umístilo 13 dřevěných přístřešků podél lesních cest. Všechny tyto opravy byly spolufinancovány z programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Sasko více než 14 miliony korun.

Ukončený projekt představuje jeden z řady úspěšných přeshraničních projektů v této oblasti, které jsou zaměřeny na široké spektrum aktivit. Od spolupráce partnerského města Kurortu Oberwiesenthal při společné výuce předškolních dětí v mateřské školce přes infrastrukturní projekty zejména komunikací a projekt obnovy skladby lesních porostů až po největší počet projektů v oblasti cestovního ruchu.

Město Boží Dar má připraveno i řadu dalších přeshraničních projektů, které by chtělo realizovat v rámci programu Evropské územní spolupráce, který bude zahájen počátkem příštího roku a nahradí stávající Iniciativu Společenství INTERREG IIIA.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Složka multimedií