Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Evropské fondy pro regiony

Evropské fondy pro regiony

13.01.2009: Zástupci regionálních rad regionů soudržnosti České republiky dnes v Praze vyjednávali s Evropskou komisí o finanční pomoci z evropských fondů. Předmětem jednání, které za Evropskou komisi vedl Georgios Yannoussis, bylo sedm regionálních operačních programů.

"Posun ve vyjednávání je zřejmý. V rámci čtyř regionálních programů byly vyhlášeny výzvy pro nové projekty a ostatní budou brzy následovat," řekl po jednání Milan Půček, 1. náměstek ministra koordinující vyjednávání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Regionální operační programy Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko vyhlásily výzvy na zajištění silniční sítě a technickou pomoc v září. Program Jihozápad vyhlásí výzvy pravděpodobně 24. září a program Střední Čechy 1. října. U programu Severozápad je vyhlášení výzev naplánováno po schválení programu Evropskou komisí. Čerpání alokovaných prostředků pro rok 2007 bude podle potřeby rozloženo až do roku 2010.

"Evropská unie podporuje vyvážený rozvoj České republiky," uvedla Milena Vicenová, generální sekretářka pro vyjednávání. "Investice se dotknou snad všech oblastí života obyvatel ČR. Role krajských samospráv je nezastupitelná, protože právě kraje znají silné stránky svých regionů a vědí nejlépe, co jejich obyvatelé potřebují. Tento decentralizovaný model u nás Evropská komise oceňuje a doporučila ho i Polsku a Maďarsku," dodala Vicenová.

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice k dispozici v období 2007 - 2013, je částka 6,47 miliard eur určena hlavně na investice do vyváženého a harmonického rozvoje celého území České republiky. Finanční pomoc bude poskytována prostřednictvím sedmi regionálních operačních programů, operačního programu Praha - Konkurenceschopnost a Integrovaného operačního programu. Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomických, sociálních a kulturních odlišností jednotlivých regionů České republiky.

Aktuální informace o strukturálních fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové adrese www.strukturalni-fondy.cz spravované ministerstvem pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 19. 09 2007, OVV