Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Evropská komise schválila operační ...

Evropská komise schválila operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3

06.04.2009: Česká republika získala od Evropské komise (EK) vánoční dárek v podobě schválení operačních programů přeshraniční spolupráce se sousedními státy. Poté, co dne 11. 12. 2007 schválila EK program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, schválila nyní i čtyři zbývající programy Cíle 3.

Dne 20. prosince 2007 schválila EK programy Svobodný stát Sasko - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko - Česká republika a Rakousko - Česká republika a  dnes 21. 12. 2007 schválila EK poslední program Slovenská republika - Česká republika.

Po schválení programů mohou být všechny operační programy přeshraniční spolupráce vyhlášeny. Stane se tak v blízkém časovém horizontu. Na počátku ledna bude vyhlášen program Česká republika – Polská republika, ostatní programy ho budou následovat.

Do společných příhraničních regionů poputuje do roku 2015 celkem 742 542 271 EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Konkrétní alokace pro jednotlivé programy najdete v tabulce níže.
 
Schválené programy Cíle 3 navazují na dosavadní programy Iniciativy Společenství Interreg III A, kterých se Česká republika účastnila v letech 2004–2006. Programy Cíle 3 podporují kvalitní přeshraniční projekty, které budou přínosem pro celý region po obou stranách hranice. Proto kladou vyšší požadavky na spolupráci se zahraničními partnery, a to jak u nositelů projektů, tak u implementačních struktur programu.

Programy přeshraniční spolupráce pomáhají překonávat hranice na mapách i mezi lidmi. Jejich cílem je podpořit vyvážený hospodářský, sociální a ekologický rozvoj v příhraničních sousedících oblastech a tím posílit soudržnost příhraničních regionů. Široké spektrum podporovaných aktivit umožní realizovat kvalitní přeshraniční projekty v nejrůznějších oblastech života od infrastruktury přes hospodářskou spolupráci až ke kultuře a životnímu prostředí.

 

Alokace ERDF v operačních programech přeshraniční spolupráce na období 2007–2013 (v EUR)

Program Celkem euro – zahrnuje i prostředky vložené zahraničními partnery jednotlivých programů
Česká republika - Polská republika 219 459 344
Rakousko - Česká republika 107 435 393
Slovenská republika - Česká republika 92 740 141
Svobodný stát Bavorsko - Česká republika 115 510 449
Svobodný stát Sasko - Česká republika 207 396 944

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz