Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > 3. ročník konference Dny Vincenze ...

3. ročník konference Dny Vincenze Priessnitze

13.01.2009: Ve dnech 13. - 16. prosince 2007 se v prostorách Priessnitzových lázní v Jeseníku koná 3. ročník mezinárodní konference o lázeňství a cestovním ruchu - Dny Vincenze Priessnitze. Občanské sdružení Společnost Vincence Priessnitze na konferenci získalo finanční podporu z fondů Evropské unie, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Nosným tématem konference je rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách, účelem je potom zviditelnění odkazu Vincenze Priessnitze jako prostředek pro komunikaci v cestovním ruchu. Oficiální záštitu nad touto událostí převzali hejtmani obou krajů, které tvoří Jeseníky - Ivan Kosatík a Evžen Tošenovský.

Konference bude zahájena slavnostním předáním výroční Ceny Vincenze Priessnitze za celoživotní přínos v rozvoji lázeňství. Součástí zahajovacího ceremoniálu bude křest nástěnného kalendáře Jeseníky 2008, který vydalo neformální sdružení měst a obcí v Jeseníkách.

Akce nabídne téměř padesát odborných přednášek na různá témata. Mezi přednášejícími nebudou chybět odborníci z oblasti cestovního ruchu a zdravotnictví/lázeňství z Česka i zahraničí. Letošní program konference nabízí celou řadu témat, mezi kterými bude například problematika dotací v cestovním ruchu, otázky marketingu a managementu cestovního ruchu, nové trendy v lázeňství a wellness a mnoho dalších. Odborné přednášky budou doplněny doprovodnými akcemi na podporu cestovního ruchu. Jednou z nich bude výstavní prezentace mikroregionů a obcí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto "miniveletrhu" proběhne například ukázka rýžování zlatohorského zlata, vernisáží bude otevřena výstava fotografií oblíbeného fotografa Ivo Netopila, která nabídne snímky Jeseníků ze všech ročních období. Návštěvníci konference se také budou moci zúčastnit koncertu a křtu CD.

Novinkou v programu budou prakticky zaměřené workshopy, které nabídnou místním podnikatelům v cestovním ruchu a ostatním pracovníkům v oboru praktické rady a informace. Mimo jiné si na semináři mediálního analytika Josefa Brože napíšou vlastní tiskovou zprávu a naučí se sdělovat médiím důležité informace. Nebude chybět také workshop s tematikou propagace v cestovním ruchu. V něm si budou moci účastníci sestavit vlastní propagační kampaň. Workshopy budou pojaty zábavnou, ale přitom naučnou formou za pomoci her a diskusí.

Další informace poskytne vedoucí koordinátorka akce Tereza Schreiberová na adrese info@vincenz-priessnitz.cz, tel. 775 662 332.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz