Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > 1. česko – slovenský seminář o ...

1. česko – slovenský seminář o regionálním rozvoji

13.01.2009: Ve čtvrtek 5. prosince se pod záštitou 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Jiřího Vačkáře konal ve Velkých Bílovicích 1. česko–slovenský seminář o regionálním rozvoji. Seminář byl realizován z iniciativy Katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomické univerzity v Bratislavě. Účastníci se shodli, že pořádání pravidelných česko–slovenských seminářů o regionálním rozvoji vytváří platformu pro vzájemnou akademickou a praktickou spolupráci regionalistů ze Slovenské a České republiky.

Hlavní část semináře tvořily příspěvky odborníků z celkem sedmi univerzit: Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomické univerzity v Bratislavě, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni. Semináře se zúčastnili také zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky.

Příspěvek „Regionální konkurenceschopnost a faktory regionálního rozvoje v ČR“ se zabýval zejména klíčovými faktory udržitelného růstu, faktory regionální diferenciace a typologie regionů. Vystoupení na téma „Trendy regionálnej vedy a jej inštitucií“ věnovalo pozornost nejen teoretickým milníkům a koncepcím vytváření klastrů, ale také institucím zabývajících se výzkumem regionálního rozvoje.

Prezentace „Trh práce a regionální rozvoj“ vyzdvihla význam ukazatelů stavu na trhu práce pro porovnávání hospodářské úrovně regionů. Další téma „Spádovostní poměry v jihomoravském regionu“ informovalo účastníky o probíhajícím výzkumu, ve kterém se mj. zaměřuje na změnu v dojíždění za různými službami (např. služby maloobchodu) vč. porovnání vývoje od roku 1979.

Příspěvek „Regionalna dimenzia znalostnej ekonomiky“ popsal výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu 6. Rámcového programu zaměřeného na rozvoj IT ekonomiky v Bratislavském kraji. „Inovační politika v ČR“ seznámila účastníky semináře mimo jiné s vlivem strukturálních fondů na inovační politiku v EU.

Prezentace „Uživatelé území jako faktor regionálních disparit a regionálního rozvoje“ vznikla mj. jako podklad pro organizátory FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Výzkum se zabýval zatížeností území s ohledem nejen na trvale a přechodně bydlící obyvatelstvo, ale i na jiné uživatele území. Příspěvek „Management v regionálním rozvoji aneb je možné řídit regionální rozvoj“ seminář zakončil.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz