Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Zjištění kontroly: dotace byla čerpána ...

Zjištění kontroly: dotace byla čerpána neoprávněně

13.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo kontrolu přidělení dotace 15,5 milionu korun projektu "BONO PUBLICO ČECHY" z národního programu Regionální podpory. Kontrola prokázala, že částka obdržená na přípravu a zpracování žádosti neodpovídala hodnotě následně předloženého projektu.

MMR proto dnes zahájilo kroky nutné k tomu, aby byla dotace vrácena zpět do státního rozpočtu.

Dotace 15,5 milionu byla vyplacena na základě závazku žadatele, Sdružení obcí Podještědí, předložit do programu SROP projekt v hodnotě 311 milionů korun. Projekt, který oproti tomu následně podala už samotná společnost BONO PUBLICO o.p.s. (na základě smlouvy se Sdružením obcí Podještědí), však uváděl hodnotu uznatelných nákladů pouze 2,1 milionu korun a v procesu administrace klesla tato hodnota až na 935 tisíc korun. Částka vyplacená na přípravu projektu je tak v hrubém rozporu s hodnotou samotného projektu.

Na základě interní kontroly provedené ministerstvem pro místní rozvoj byla dnes Finančnímu úřadu Liberec poslána žádost o kontrolu přidělené dotace. Podle zákona o rozpočtových pravidlech (č. 218/2000 Sb.) může být příjemci dotace, pokud finanční úřad potvrdí nesrovnalosti zjištěné ministerstvem, uloženo vrácení dotace zpět do státního rozpočtu včetně možných sankcí a dalších navýšení. "Požádali jsme finanční úřad o urychlené vyřízení naší žádosti a o průběžné sdělování výsledků jejich kontroly. Je v našem zájmu, aby peníze byly vráceny do státního rozpočtu co nejdříve," uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a dodal: "Uvědomuji si, že i když formálním žadatelem bylo Sdružení obcí Podještědí, faktickým příjemcem bylo Bono Publico. Bohužel je však nutné žádat o vrácení dotace tento svazek obcí. Ten bude muset peníze získat zpět od společnosti Bono Publico, s níž má uzavřenou platnou smlouvu. Sdružení obcí poskytneme maximální podporu při vymáhání této pohledávky. Chceme tím minimalizovat dopady na tyto obce, které jsou v tomto případu spíše obětí."

Interní kontrola ministerstva pro místní rozvoj, jejímž úkolem bylo porovnat, zda přijatelné náklady na projektovou dokumentaci nepřevýšily 5 % přijatelných nákladů na realizaci budoucího projektu, měla být uskutečněna již v červnu tohoto roku. "Tato křížová kontrola by nesrovnalosti odhalila již v červnu, bohužel nebyla provedena v plánovaném termínu. To je jednoznačně selhání vnitřního mechanismu těchto kontrol na ministerstvu. Přijali jsme proto taková opatření, aby k podobným pochybením již nedocházelo," uzavírá Petr Gandalovič.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 27. 11 2006, OVV