Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Vláda schválila dotace na podporu ...

Vláda schválila dotace na podporu Moravskoslezska pro rok 2006

13.01.2009: Na návrh ministra pro místní rozvoj Radko Martínka vláda schválila vyhlášení dotačního titulu Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Moravskoslezsko pro rok 2006.

Návrh byl předložen vládě ve vazbě na usnesení z roku 2004, kterým se ustavil tým pro výběr a koordinaci prioritních opatření pro revitalizaci Moravskoslezského kraje.

Pro další pokračování v práci na projektech, jejichž důsledkem je účinná revitalizace a dynamický rozvoj kraje, bylo nutné, aby byl dotační titul vyhlášen i pro rok letošní rok, uvedl k materiálu ministr Martínek.

"Dotační titul bude realizován v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Pro letošní rok je na tyto dotace určeno téměř 40 milionů korun," vysvětlil Martínek.

Dotace mají podpořit zejména projekty zaměřené na rozvoj venkova a využití jeho přirozeného potenciálu, dále pak turismu a s ním spojených služeb nebo na rozvoj infrastruktury podnikání. Peníze z tohoto titulu mohou být poskytnuty také na regeneraci brownfields (např. bývalé průmyslové areály) nebo na projekty zajišťující kontinuitu charakteru region, ať již jde o průmysl, zemědělství nebo školství.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 19. 07 2006, Martin Opatrný