Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Vláda schválila Strategii obnovy území ...

Vláda schválila Strategii obnovy území postiženého povodněmi

13.01.2009: Vláda ČR schválila návrh Strategie obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006, který ji předložil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Dokument vytváří rámcové podmínky pro poskytování státní pomoci především prostřednictvím programového financování v působnosti některých ministerstev.

Strategie se opírá o přehledy předběžných odhadů nákladů na obnovu území zpracované kraji, pro jejichž území byl v důsledku povodní vyhlášen nouzový stav. Státní pomoc tedy může být poskytnuta pro území Jihočeského, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje a dále oblastem, ve kterých byl vyhlášen stav nebezpečí. "Strategie byla připravena ve spolupráci s dalšími ministerstvy a postiženými kraji. Kraje samy navrhly, vzhledem k rozdílnosti i značnému rozsahu narušení základních funkcí v území, výslovně vymezit pouze hlavní priority obnovy. Jedná se především o rekonstrukce dopravní infrastruktury a inženýrských sítí, bytů a domů či v neposlední řadě opravy nejrůznějších vodohospodářských zařízení včetně obnovy zdrojů pitné vody," dodal k materiálu ministr Martínek. O poskytnutí státní pomoci budou rozhodovat jednotlivá zainteresovaná ministerstva podle kompetencí svých resortů. Konkrétně jde o gesci ministerstva pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy. Zmíněné instituce mají na odstranění povodňových škod a na nová protipovodňová opatření vyčleněno ze státního rozpočtu celkem 5 mld. Kč.


  Přehled o rozdělení finančních prostředků jednotlivým resortům na poskytování státní pomoci a na obnovu státního majetku  
v tis. Kč
Resort Strategie obnovy území materiál ministerstva zemědělství C E L K E M
Ministerstvo dopravy 559 189   559 189
Ministerstvo zemědělství   2 262 000 2 262 000
Ministerstvo životního prostředí 350 846   350 846
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 764 600   1 764 600
Ministerstvo kultury 39 665   39 665
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 23 700   23 700
CELKEM 2 738 000 2 262 000 5 000 000

Uvedený přehled nezahrnuje finanční prostředky využitelné pro státní pomoc z ostatních zdrojů programového financování neuváděných v předložené Strategii nebo uvolněné ze státního rozpočtu s časovým předstihem.


Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 24. 05 2006, Martin Opatrný