Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Vláda schválila Strategii obnovy území ...

Vláda schválila Strategii obnovy území části Plzeňského kraje postiženého povodní v květnu 2006

13.01.2009: Vláda na svém dnešním jednání schválila Strategii obnovy území části Plzeňského kraje postiženého povodní v květnu 2006. Předložený materiál se opírá o přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu území zpracovaný Plzeňským krajem, pro jehož území byl v důsledku povodně vyhlášen stav nebezpečí.

Plzeňský kraj odhadl náklady na obnovu majetku postiženého květnovými povodněmi zatím na zhruba 186 milionu korun. Subjekty na území kraje mají možnost získat finanční podporu prostřednictvím programů několika ministerstev. Nejvíce peněz obdrží od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které poskytne 114,2 milionu korun.

Povodně poškodily například pozemní komunikace, mosty, rodinné domy, kulturní památky, vodní toky, břehy, budovy a zařízení sociálních služeb a školní objekty. Na majetku obcí se škoda odhaduje na 113,9 milionu korun, na majetku podnikatelů na téměř 29,2 milionu, na majetku státu vznikla škoda za asi 22,3 milionu. Fyzickým osobám povodně způsobily škody za 14 milionů, na majetku kraje jsou škody odhadovány na více než čtyři miliony korun a na majetku právnických osob, které nepodnikají, se náklady na obnovu odhadují na zhruba 2,6 milionu korun.
Vláda také schválila, aby příjemci podpory mohly být obce a kraje postižené živelními nebo jinými pohromami i v případě, že pro jejich území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Prokázalo se, že i na takových územích došlo k poškození majetku a obnova z běžných zdrojů je velmi složitá. Týká se to zejména menších obcí.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 10. 07 2006, Martin Opatrný