Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Vláda projednala návrh Národního ...

Vláda projednala návrh Národního strategického referenčního rámce

13.01.2009: Projednaný materiál předložený ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem je součástí přípravy České republiky na čerpání prostředků určených pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007 - 2013.

V období 2007 - 2013 bude moci Česká republika čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti téměř 780 mld. Kč. Ve srovnání se současným obdobím se jedná o více než trojnásobný objem prostředků.

"Vzhledem k tomu, že tyto peníze představují pro Českou republiku velkou příležitost, musíme se na čerpání dobře připravit. Jsem proto rád, že tento strategický dokument z naší dílny vláda schválila. Myslím, že je připraven skutečně poctivě, při jeho tvorbě jsme mimo jiné také plně zohlednili strategičtější přístup k přípravě, realizaci a hodnocení politiky hospodářské a sociální soudržnosti prosazovaný Evropskou komisí, " dodal k návrhu ministr Martínek.

Analytická část Národního strategického referenčního rámce (NSRR) se zaměřuje především na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti.

NSRR se zabývá systémem operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007 - 2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé priority rozvoje realizovány.

Rámec bude zároveň také podkladem pro vyjednávání s Evropskou komisí o konečné podobě intervencí politiky soudržnosti v České republice.

Dokument, jehož první verzi dnes vzala na vědomí Vláda ČR, podléhá ještě vyjednávání s Evropskou komisí.

"Neformální vyjednávání o textu Národního strategického referenčního rámce již bylo zahájeno. Okamžik formálního vyjednávání nastane podle mého názoru v posledním čtvrtletí letošního roku, doplnil Martínek.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 7. 06 2006, Martin Opatrný