Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Vláda ČR odmítá zasahování EK do ...

Vláda ČR odmítá zasahování EK do vodohospodářské politiky

13.01.2009: Vláda ČR na svém dnešním zasedání pověřila ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče, aby při jednáních se zástupci Evropské komise důsledně vyžadoval urychlené zahájení procesu posuzování českých vodohospodářských projektů.

Projekty, žádající o finanční pomoc z Fondu soudržnosti ve výši téměř 1,5 mld. Kč, byly EK předloženy již v roce 2005. Evropská komise, resp. Generální ředitelství pro regionální rozvoj je však stále odmítá schválit s odůvodněním, že žadatelé uzavřeli s provozovateli vodohospodářské infrastruktury takové smlouvy, které neodpovídají platnému právu Evropských společenství.

"Situace je vážná, protože současný postoj EK může mít dalekosáhlé důsledky pro čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti nejen v roce 2006, ale zejména v dalších letech. Na období 2007 - 2013 přitom tato suma pro ČR na oblast ochrany životního prostředí představuje téměř 117 miliard korun," uvedl dnes k problému ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a doplnil: "Přijetí dosavadního postoje EK by ve svém důsledku znamenalo souhlas se zasahováním Komise do právních vztahů soukromých subjektů v ČR nad rámec evropské a české legislativy."

Vláda ČR trvá na tom, aby Evropská komise podložila svůj odmítavý postoj relevantním právním rozborem. Studie, o kterou se až dosud argumentace Generálního ředitelství opírala, je založena na zastaralých a neplatných informacích. Uzavřené smlouvy vycházejí z novely zákona č. 76/2006 o vodovodech a kanalizacích, která byla přijata právě na žádost a po konzultacích s odborníky Evropské komise v době před vstupem ČR do EU.

Vláda ČR proto trvá na tom, že uzavřené smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury jsou v souladu s evropským právem a odmítá snahu úředníků Generálního ředitelství je se zpětnou platností měnit. Toto stanovisko bude jménem české vlády prezentovat ministr Gandalovič na jednání s komisařkou pro regionální rozvoj EU Danutou Hübnerovou na jednání v Bruselu 2. října 2006.

"Je nutné přesunout řešení tohoto problému z odborné roviny do politické, protože v tuto chvíli už jde o zájmy obyvatel naší země. V případě, že by provozovatelé vodohospodářské infrastruktury nezískali přislíbené dotace, je velmi pravděpodobné, že by jejich zvýšené náklady nakonec zaplatili právě obyvatelé ČR v poplatcích za vodné a stočné," varuje Gandalovič.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 18. 10 2006, Barbora Veselá