Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Více Zrušení zmocněnců pro kraje je ...

Více Zrušení zmocněnců pro kraje je další krok ve zefektivňování státní správy

12.01.2009: Na návrh ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče zrušila vláda ČR funkci zmocněnců vlády pro severozápadní Čechy, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Jejich úloha skončila - stávající programy a pravomoci zůstanou nadále v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, do jehož organizační struktury vládní zmocněnci doposud spadali, a koncepční práci postupně převezmou kraje a následně i Regionální rady soudržnosti.

Uspořené finanční a personální kapacity budou využity při přípravě a realizaci národních i evropských programů.

"Působení zmocněnců sehrálo velmi důležitou úlohu při rozvoji těchto krajů. Svou práci odvedli a já jejich výsledky velmi oceňuji. Nyní jejich úkol končí, krajské úřady a další existující instituce jsou plně připraveny jejich práci převzít. Veškeré programy podpory budou od nynějška také více konzultovány na půdě Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny," uvedl k činnosti zmocněnců ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a dodal: "Zajistíme zachování kontinuity všech programů, určených pro tyto regiony, takže zrušení zmocněnců kraje nijak neohrozí ani neomezí. Z analýzy veškeré související legislativy vyplývá, že na funkcích zmocněnců nejsou závislé žádné procesy nebo činnosti, a že je tedy tento organizační mezistupeň státní správy plně nahraditelný."

Např. za činnost meziresortní komise, jmenované vládou k řešení revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných těžebních společností ve vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje, odpovídá ministerstvo průmyslu a obchodu. Za činnost komise pro posuzování a hodnocení nabídek v této oblasti odpovídá ministerstvo financí. Činnost této meziresortní komise řídí náměstek ministra průmyslu a obchodu a zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy zde kromě funkce místopředsedy neměl jiné pravomoci než další členové této komise - zástupci vybraných resortů (mj. ministerstva pro místní rozvoj) a dalších centrálních a regionálních subjektů. Informační úlohu zmocněnců ve vztahu k investorům plně kompenzují regionální kanceláře agentury CzechInvest, které mají jednání s investory, ať už s velkými nebo těmi menšími, v popisu práce. Zrušením zmocněnců vlády tedy k žádnému snížení pomoci státu, směrované do těchto regionů, nedojde.

Celkové mzdové náklady včetně pojištění pro zmocněnce a pracovníky jejich kanceláří dosáhly v roce 2005 částky 6,4 mil. korun, pro rok 2006 je předpoklad 5,2 mil. korun. Provozní náklady činily v roce 2005 celkem 2,0 mil. korun, v roce 2006 to bylo zatím 1,5 mil. korun.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 1. 12 2006, OVV